Tänk till innan du skapar en kursutvärdering

Kursutvärderingar och deras syfte behöver ifrågasättas och omarbetas i de flesta företag. Kursutvärderingar skapas och följs upp på slentrian utan att någon nödvändigtvis har en tanke bakom vad vi vill veta och varför.

Ställ rätt frågor

Bildtolkning: anteckningsblock med frågetecken på. Bredvid texten Ställ rätt frågor.

Jag förundras över hur mycket kursutvärderingar ofta handlar om vad deltagarna tyckte om utbildningen. Personligen anser jag att huvudfokus ska vara på vad deltagarna lärde sig och upplevd nytta. Inget ont i att också kolla vad de tyckte men vad hjälper det att de gillade kursen om de inte lärde sig det som var syftet med kursen till att börja med?

Det andra i hur vi ställer frågor handlar om hur vi formulerar oss. Allt från att inte ställa ledande frågor till att använda ett enkelt språk som kan förstås av de flesta.

Ifrågasätt hur du mäter och vad det egentligen speglar. Hur lägger du upp dina svarsalternativ?

Fråga inte frågor du inte vill följa upp svaren på

Vad ska du göra med resultatet? När våra deltagare tar sig tid att svara på våra frågor känns det rimligt att vi använder deras synpunkter till att följa upp, utvärdera och förbättra våra utbildningar och kursledare.

Bildtolkning: hand som vrider kugghjul, händer med förstoringsglas som granskar svar och texten Vad ska du göra med svaren?

Om vi får in feedback på våra kursledare så behöver vi sammanställa och återkoppla det till dem. Det är en viktig pusselbit i deras utveckling och självinsikt.

Inga fritextfält om ingen kommer läsa svaren

Om vi har deltagare som har mycket att säga är fritext faktiskt en av de bättre formerna av utvärdering enligt min åsikt. Däremot är fritext det svåraste att sammanställa och jämföra. Det sorgligaste är att jag sett flera fall där ingen faktiskt läser fritexten. Skippa hellre det helt! Att be deltagarna att berätta fritt och sen inte värdera det är ganska oförskämt.

Bildtolkning: klockor, timglas och texten Respektera deras tid

Kan vi jämföra svaren och resultaten?

Det mest intressanta om du frågar mig är att jämföra deltagarnas upplevelser av vad de lärt sig mot eventuella kunskapstest och deras prestation efter kursen.

Bildtolkning: måltavla med pilar, frågebubbla och svar, vågskålar i olika höjd och texten Vad får du veta om du jämför?

Detta är inget som kan efterkonstrueras hur som helst utan bör vara med i grundtanken när kursmålen sätts. Kan vi mäta skillnad i prestation på organisationsnivå och kanske avdelningsnivå? Kan vi jämföra det med eventuella kunskapstest och kursutvärderingar? Nu börjar det bli riktigt spännande och vi kan börja följa upp effekten av utbildningarna på lång sikt!

Hitta fler sätt att utvärdera på.

Vi kan också när vi ses live använda andra sätt att utvärdera som kanske sen inte ska registreras utan mer ge insikt till kursledaren.

Några idéer:

  • Utvärdering med hjälp av bilder
  • Utvärdering med hjälp av mentometerknappar
  • Utvärdering med bara blanka papper
  • Utvärdering där deltagarna svarar på vad de uppfattar att de lärt sig istället för vad de tycker
Annons

Verkligheten slår klassrummet

Kan det göras irl ska det göras irl. Vi lär ofta ut hur saker ska göras utanför dess naturliga miljö och ibland visar och förklarar vi utan att ge möjlighet att testa trots att uppgiften är praktisk.

Det finns många gånger goda skäl för att ta uppgifter ur sin naturliga miljö. Säkerhet är ett bra exempel på gångbara skäl. Men det går också att simulera en naturlig miljö för t.ex. brandövningar.

Handledd praktik

Däremot finns det tillfällen där vi har mycket att tjäna på att låta verkligheten vara fysiskt närvarande i lärandet. Praktik är en metod som ger mycket verklighetsanknutet lärande. I mitt inlägg om att låta era stjärnor lysa så var ett av mina förslag att låta duktiga medarbetare vara instruktörer/super-users. Med tillräckligt hög täthet på instruktörer så skulle flera utbildningsmoment kunna flytta ut till handledd praktik. Praktiken kan göras en och en eller med små grupper. Detta möjliggör också mer individanpassning. Medarbetare som behöver mer instruktion/tid/stöd/pepp kan få det och medarbetare som redan kan eller lär sig snabbt kan göra sin praktik på kortare tid.

Utbildningslokaler som skapar möjligheter

Om det inte går att flytta ut utbildningen i verkligheten så är det viktigt att dina lokaler i tillräcklig utsträckning möjliggör simulering av verkligheten. Här är det verkligen de ämnen du undervisar i som avgör vad det betyder.

När jag arbetade på MTR så fanns det ett helt rum där alla bord hade en variant av SLs kassasystem för att utbilda alla spärrexpeditörer i systemet. När jag arbetade på Samhall så behövde rummen vi utbildade i ligga i anslutning till lokaler där deltagarna kunde testköra städmaskiner. Rummet behövde vara stort nog för att få in en städvagn i. Jag ansvarade för utbildningar i tvätt och för dessa så var det krav på att utbildningslokalen låg i anslutning till ett tvätteri där det kunde göras vissa praktiska övningar. Rollspel i kund och service kräver däremot väldigt lite av dina lokaler.

Det är inte rimligt att kräva att ett konferensrum på kontoret ska fungera till alla typer av utbildning. Speciellt inte inom väldigt praktiska arbeten.

Utbildning efter stängning

Med risk för lite sura miner, problem med barnpassning och OB-kostnader så kan vi ändå överväga utbildning utanför ordinarie arbetstid. En butik är ett bra exempel där utbildning skulle kunna göras på jobbet före eller efter stängning och på det viset ske i ”verkligheten”.

Fortsätt leta

Jag letar alltid efter möjligheter att utbilda så nära verkligheten som möjligt. Jag lyckas inte så ofta som jag skulle vilja men fortsätter att leta nya vägar.

Jag ställer frågorna, ni hittar svaren

Varför förmedla fakta när deltagarna kan hitta dem själva?

Det är bekvämt att som kursledare stå och förmedla fakta. Deltagare gillar det ofta för att det inte kräver så mycket av dem. Men är det optimalt för lärandet? Nix.

Igår skrev jag om deltagarmaterial. Min rekommendation är att ni fyller detta med fakta och sedan ger deltagarna frågor att hitta svar på, uppgifter att lösa osv. Du introducerar och sammanfattar. Detta gör att deltagarna aktiveras. Om det passar ditt innehåll kan du också låta dem använda digitala resurser för att söka kunskap.

Detta funkar extra bra när det redan finns ett faktaunderlag ex en lärobok, en lagtext, ett kollektivavtal, en AFS osv. Genom att låta dem söka svar stärker de samtidigt förmågan att självständigt hitta information i framtiden!

Hitta roliga sätt för dem att redovisa för extra variation och engagemang.

Självklart kan vi ibland behöva förmedla fakta men låt det vara undantag inte regel.

Gör övningar självrättande

Det finns många sätt att göra en övning självrättande på och fördelarna är stora.

Människors inneboende rädsla för att göra fel ökar om någon annan kommer se det eller inte. Om jag själv kan rätta medan jag testar och tränar så blir det mindre stressigt. Deltagarna upptäcker själva när de inte förstått och kan korrigera det utan att behöva känna skam.

Bildtolkning: texten gör dina övningar självrättande och en checkbock som rör på sig.

Alla övningar kanske inte kan vara självrättande med det går att få in mer än vad många tror.

Självrättande i digitala självstudier

Inom digitala självstudier är självrättande nog enklare än i klassrummet då många verktyg gör det väldigt enkelt. Google Forms och Microsoft Forms erbjuder båda möjlighet att skapa kunskapstest som rättar sig själva. Du kan också titta på olika appar för frågor och svar.

Bildtolkning: Personer som använder olika typer av skärmar och datorer och texten självrättande digitala övningar.

Det viktigaste när du gör digitala självrättande övningar är att du inte bara skriver rätt eller fel utan också ger återkoppling. Återkopplingen är en viktig del av lärandet och ger fördjupade insikter. Om deltagaren svarar rätt så lägg in en text som upprepar att det var rätt och varför. Om det vad fel förklara varför det är fel och vad som är rätt.

Testa för att skapa lärande (inte för att bedöma individer)

Texten varför har vi test och personer som ser förvirrade och överväldigade ut.

Vi tenderar att se test som något som ska användas för att bedöma våra deltagare istället för att se dem som möjligheter att testa sig själv. Det är trist för att det finns mycket som pekar på att vi lär oss väldigt bra om vi får testa och misslyckas utan att det känns farligt att misslyckas.

Genom att göra övningar och test ”ofarliga” och som något som kan peka på behov av stöd snarare än risk för att bli underkänd kan tester och digital återkoppling bli en uppskattad och värdefull del av lärandet.

Får man göra om?

Bildtolkning: två personer som klättrar på berg, en repeat symbol och texten gör om, gör rätt!

Vi är ofta snåla med möjligheter att ta samma test om och om igen men om vi utgår ifrån att testet är diagnostiskt så finns det ingen anledning att begränsa antalet försök en person kan göra. Använd om lämpligt möjligheten att slumpa frågornas ordning för att göra det lite mer omväxlande.

Självrättande i klassrum

Bildtolkning: Person som checkar av på en lista och texten självrättande övningar i klassrum.

Att göra övningar självrättande i klassrum är inte så knepigt. Ett facit är det mest traditionella sättet men du kan även gå igenom svaren och låta deltagarna rätta sig själva. En variant som jag ofta använder i samband med fysiska spel mm är att jag lägger svaren/facit i ett kuvert tillsammans med spelet/övningen som deltagaren/deltagarna kan öppna och kolla efter att de genomfört övningen.

Vändkort (sk flipcards) är också självrättande då de har frågan på en sida och svaret på den andra.

Spel är till sin natur självrättande

Spel är ett roligt sätt att ta möjligheten att testa och se resultat med återkoppling till nästa nivå. Det kan vara allt från ett tv-spel till någon typ av TP. I spel har du också möjlighet att ge återkoppling på olika sätt.

Biltolkning: olika symboler från spel och lek samt texten Tänk spel!

Nu kan att skapa ett spel kanske kännas som en större utmaning men ett enkelt brädspel går faktiskt ganska enkelt att skapa. Du kan också bygga upp en spel-liknande känsla genom att göra grenande scenarion. Detta går att göra enkelt i ex Google forms. Escape rooms testade jag för några dagar sen och det var också byggt i Google forms.

Att lära av misstag är det mest grundläggande lärandet

Om vi tänker tillbaka till vårt tidigaste lärande så var det helt och hållet baserat på att testa, få ett resultat/återkoppling, utvärdera och testa igen. Oavsett om vi skulle lära oss gå, tala eller cykla så var det så vi gjorde det.

Den största skillnaden mellan nu och då är inte vår förmåga att lära på det här sättet utan vår rädsla för att misslyckas. Tar vi bort den rädslan ökar sannolikheten för att vi testar och lär oss.

Bildtolkning: En person som hänger på en bokstav, rörlig text som säger Oops och texten Att göra fel är en del av att lära.

Låt deltagarna göra topplistor

Dagens tips är en metod/övning som kan användas i massor av sammanhang oavsett om det är klassrum eller video.

Topplistor! Att låta deltagare göra topplistor innebär reflektion men blir också en typ av repetition. Övningen kan användas nästan var som helst.

I början av kursen

I början av kursen kan du be dem göra en topplista på 3 saker de vill göra annorlunda efter kursen vilket ger dig ledtrådar till deras varför, får dem att reflektera över användning och deras motivation för att lära sig ämnet samt påminner om att utbildningens syfte är användning.

I slutet av kursen

I slutet av kursen kan du be dem lista 5 saker de lärt sig under dagen. Detta gör att de blir medvetna om sitt lärande, de repeterar innehållet och vad de mins och ger dig feedback på vad som fastnat.

Mitt i kursen

Mitt i kursen kan du också be dem göra topplistor ex de topp 4 saker som företaget skulle tjäna på att vi alla arbetar enligt den nya processen. Topp 3 egenskaper de anser att en ledare bör ha. De 5 viktigaste säkerhetsrutiner i deras roll.

Topplistor kan delas

Topplistor funkar utmärkt att göra när du utbildar via video och du kan om du vill låta deltagarna dela sina listor i chatten eller på en gemensam whiteboard.

Break out rooms oavsett videoverktyg – är det möjligt?

Ja det är möjligt, kanske inte med samma enkelhet som du kan göra det i Zoom eller andra verktyg som har en inbyggd funktion för det. Däremot kan vi med vilja, lite extra arbetsinsats och finurlighet skapa en typ av grupprum på video för våra deltagare.

En massa små möten

Det vi egentligen skapar är en massa små möten som sker över en kurs. Säg att du vill kunna dela in din grupp i fyra subgrupper. Då kommer du att skapa fyra ytterligare möten. Vill du byta gruppkonstellation över kursens gång kan du skapa fler omgångar av extra möten.

Bildtolkning: Texten massor av små möten och många olika bilder av personer som har möten via datorer, telefoner och surfplattor.

En förutsättning här är att du har delat in dina grupper manuellt, gärna i förväg.

Detta arbetssätt påminner mer om den klassiska klassrumsvarianten där du skickar ut dina deltagare under en tidsperiod och förutsätter att de kommer att komma tillbaka i tid.

Detta kräver en viss disciplin från dina deltagare. Att utse en tidshållare i varje grupp kan vara ett bra stöd i att få dem att komma tillbaka i tid.

Kalla via mail

Utöver din huvudsession så skapar du fyra möten som du döper till ex grupp 1, grupp 2 osv. Till varje grupp skickar du en mailinbjudan utöver det huvudsakliga mötet. Varje deltagare får då två kallelser och i din kalender kommer du ha totalt 5 möten. Se till att dina inställningar tillåter deltagarna att starta mötet i grupperna utan att du är närvarande. Vill du ha flera olika konstellationer av grupper vid olika tidpunkter kan du lägga in grupprum på flera ställen i din kalender men bjuda in de grupper du vill ha för varje omgång. Ska samma grupp träffas flera gånger kan du istället ge dem en längre tid att hoppa in och ut ur.

Bildtolkning: exempel på hur din Google-kalender som kursledare skulle kunna se ut om du lagt in en utbildning mellan 09.00-16.00 men fyra olika gruppmöten 10.00-11.00 och fyra gruppmöten 14.00-15.00.

Tilldela grupp med länk

Du kan också använda möteslänkar i chatten för att skicka deltagarna till sina rum och på din skärm hänvisa varje individ till sitt grupprum.

På din presentation visar du upp de olika grupperna med namn och nummer. I chatten publicerar du alla länkar med gruppnamn före:

  • Grupp 1 : Länk
  • Grupp 2 : Länk
  • osv

För att göra övergången tillbaka till huvudrummet brukar jag i varje grupp utse en tidsansvarig som också får länken för att komma tillbaka till huvudmötet så att hen kan lägga det i chatten i gruppens rum.

Även här är det viktigt att deltagarna kan starta upp mötet utan dig.

TEAMS: Tilldela via kanaler

I Teams kan du skapa kanaler där deltagarna kan chatta och ha egna videomöten.

Bildtolkning: Vy i den allmänna kanalen i ett utbildningsteam med olika meddelanden och flikar.

Här kan du antingen döpa kanalerna med namnen på dem som ska vara i kanalen eller döpa dem med namn/nummer och via din presentation berätta vem som ska till vilket rum. Fördelen med den senare varianten är att du kan använda samma rum men skicka olika konstellationer av deltagare dit under kursens gång.

Bildtolkning: exempel på hur kanalen för grupp 1 skulle kunna se ut när gruppen går in där första gången.

Här kan du välja mellan att starta upp mötena själv i förväg (du kan bara starta ett begränsat antal möten) eller instruera deltagarna om hur de ska göra för att starta mötet och kanske tilldela en ansvarig per grupp som går in i kanalen och startar upp videmötet. Jag föredrar det senare då jag annars är begränsad i antalet grupper jag kan ha.

OBS! notera att detta koncept bara fungerar om du bjuder in deltagarna till ditt Team! Att bara använda möteslänkar via Teams funkar inte då de inbjudna inte kommer åt kanaler, filer mm.

Vill/kan du inte bjuda in till ditt team så kan du fortfarande använda Teams som videoverktyg men får i övrigt använda tekniken med fler möteskallelser eller länkar för att få till dina grupprum.

Informera om hur ni ska göra i förväg

Bildtolkning: Texten informera i förväg med fyra bilder föreställande olika konstellationer av personer som ger information via mail, skärm och text.

För att detta ska fungera så smidigt som möjligt så rekommenderar jag att skicka ut en tydlig instruktion i samband med kallelsen där du förklarar hur dessa grupprum kommer att användas. Bifoga gärna en manual eller lathund för hur deltagarna ska gå fram och tillbaka mellan mötena/kanalerna som de kan konsultera när de känner sig osäkra.

Bildtolkning: texten Testmöten för nybörjare och bilder på personer som hälsar på varandra via telefon och chatt.

Om detta är ett väldigt nytt arbetssätt i er organisation eller om tekniknivån är låg kan det vara bra att ha ett kort ”testmöte” några dagar innan där osäkra deltagare kan ansluta och få träna på att röra sig fram och tillbaka mellan rummen.

Vill du ge dina deltagare lite extra stöd kan en kort instruktionsfilm vara ett bra och uppskattat komplement.

Testa bildkort

Bilder aktiverar andra delar av hjärnan men utnyttjar vi det tillräckligt?

Bildkort kan än användas i massor av olika övningar och hjälper oss tänka utanför ordens gränser.

Jag använder dem oftast för presentationsövningar men de kan även användas för att utvärdera, reflektera och redovisa.

För elever/deltagare som ska skriva uppsatser, historier mm kan korten hjälpa till att hitta på en historia.

Naturligtvis laminerar jag mina bildkort så att de håller länge och är enkla att rengöra mellan grupper.

I den här filmen använder jag Microsoft Word för att göra mina egna bildkort med hjälp av gratisbilder från nätet.

Vill du ladda ner mina bildkort och använda dem själv så kan du göra det här!

Bildkort i onlineutbildning

Visste du att konceptet bildkort kan användas för utbildning via videokonferensverktyg också?

Det enklaste varianten är att du lägger upp ett par bilder på en slide som du visar, ger varje bild ett nummer och kopplar det till en fråga. Deltagarna kan svara i chatten eller i en webbapp som ex menti.

I chatten kan du be dem förklara varför de valt just den bilden. Funkar för presentationsövningar och reflektioner. Det är kul och interaktivt.

Kanske ett sätt att kolla om dina deltagare fortfarande sitter på andra sidan skärmen 😉.

Hur använder du bildkort?

Uppgiftskort

Uppgiftskort (task cards på engelska) är dagens metod-tips!

Jag använder dessa framför allt till deltagare som blir klara på tok för snabbt i relation till resten av kursen. Om dessa personer inte får annat att göra tenderar de att zona ut och riskerar att störa/stressa resten av gruppen. De kan också användas som en vanlig övning där deltagarna drar en uppgift och utför den. Antingen göra alla samma uppgifter i samma ordning eller så kan de få köra lottovarianten och ta en övning. I de senare fallen bör alla övningar syfta till att lära sig samma sak på olika sätt.

I ett mer traditionellt klassrum där ett ämne pågår över längre tid kan hela block byggas på uppgiftskort.

För att ge er mer inspiration har jag skapat en Pinterest-tavla

Uppgiftskort kan självklart göras digitala och varför inte kopplas till en slumpgenerator.

Presentationsövningar kan göras roligare

Går ni läget runt och sen är ni klara? Då är det dags att tänka nytt!

Mingelbingo, sorteringsövningar och mycket mer är alternativ. En stor fördel att du kan få in lite rörelse direkt vilket hjälper lärandet. Två flugor i en smäll. 🙂 När jag bygger kurser som andra ska hålla brukar jag specificera att det ska genomföras två presentationsövningar, en verbal och en fysisk. Kursledarna får sedan en lista av övningar de kan välja mellan.

En fysisk övning som jag ofta använder kallar jag för ”stå upp om” och det är helt enkelt påståenden och så ska de stå upp om det stämmer in på dem.

Bilden föreställer texten stå upp om. 2 personer gör rörelse för att uppmana till stående. Två ikoner en sittande och en stående.

Så här går det till: Jag säger ex: Stå upp om du talar mer än 3 språk. Deltagarna som ställer sig upp får kort berätta vilka språk det är. Sen säger jag typ: Stå upp om du har varit utomlands de senaste 12 månaderna. De som ställer sig upp får kort säga var de har varit. Jag kör mellan 5-10 påståenden i en introduktionsövning. Är det någon som inte ställt sig upp under hela övningen brukar jag fråga den personen vad jag hade kunnat säga för att få hen att ställa sig upp så även denna person får säga något och presentera sig inför gruppen.

Bildkort är en annan rolig övning som bland annat kan användas för presentationer.

Om du verkligen bara vill köra en sittande verbal övning så rekommenderar jag att dela upp deltagarna 2 och 2, ge dem några minuter att intervjua varandra utifrån färdiga frågor och sen får de presentera varandra för gruppen.

Presentationsövningar på video

När vi ses på video kan det bli lite knepigare med presentationsövningar men det är inte omöjligt! Nu pratar jag inte webinar med hundratals deltagare utan faktisk undervisning, workshops, studiecirklar osv.

Ett knep som jag lärde mig på ett webinar med Kassy LaBorie är att använda bilder som en slags 4 hörnsövning ex 4 olika bilder med som är numrerade och sen får de välja vilken som bäst representerar deras känsla inför dagens videolektion. Sen kan du ta upp 4 nya som representerar en annan fråga. Beroende på verktyg så svarar deltagarna i chatten eller genom att interagera med skärmen. Detta kan användas ungefär som bildkort också.

Bilden föreställer texten använd chatten och olika chattrutor.

Chatten är annars det vanligaste jag använder, jag lägger upp ett par frågor och ber alla svara på dem i chatten. Jag skriver också själv i chatten. Att du högt inför gruppen kommenterar på det som händer i chatten kan också få deltagarna att känna att ni verkligen interagerar.

Jag tycker att det gör stor skillnad om deltagarna slår på ljud och video och bara säger något kort om sig själva. Det gör dem mer medvetna om varandra, tryggare i att prata senare och signalerar tydligt att de ska delta i undervisningen inte bara passivt titta på.

Har du ett verktyg som möjliggör att alla deltagare skriver på en whiteboard eller slide så finns det möjlighet att göra flera sorters presentationsövningar.

Dela ut skriftliga instruktioner vid grupparbeten

Ha alltid tydliga skriftliga instruktioner för självständigt grupparbete. De kan lamineras och återanvändas.

Bilden föreställer tre olika sorters kort och texten: Dela ut skriftliga instruktioner vid grupparbeten

Tror du att du är tydlig när du förklarar hur grupparbetet ska genomföras? Det är så gott som alltid någon som känner sig osäker på exakt vad de ska göra. Därför ser jag till att förse mina deltagare med tydliga uppgifter där jag också förklarar hur grupparbetet ska redovisas.

Det är väldigt uppskattat och sparar mig massor av tid och energi.