Börja alltid med en reflektion

Börja alltid med en reflektion!

Varför? Reflektionen skapar ökad mottaglighet för det som sedan ska avhandlas, det väcker nyfikenhet och kan skapa en medvetenhet kring behovet av att lära sig mer om ämnet. Det ger oss också en chans att smidigt förflytta oss från ett område till ett annat på ett smidigt sätt så att vi är helt närvarande i nuet.

Bildtolkning: 3 huvuden ett med pusselbitar, ett med kugghjul och ett med frågetecken samt texten Börja alltid med en reflektion.

Jag använder reflektionsfrågor mer eller mindre varje gång jag går från ett block till ett annat. För att det inte ska kännas tjatigt eller repetitivt så gör jag det på många olika sätt. Här bjuder jag på några varianter:

 • Vad kan du redan om … ?
 • Vad skulle hända om … ?
 • Om detta händer (scenario) vad kan det få för konsekvenser?
 • Om detta händer (scenario) vad skulle du göra?
 • Hur påverkar vår kunskap i detta vår förmåga att utföra vårt dagliga arbete?
 • Vilka verktyg skulle du behöva inom detta område?
 • Hur arbetar du med det här idag?
 • Hur tror du det känns att … ?

Håller du med? Använder du reflektioner när du utbildar och har du fler tips på sätt att skapa reflektion som du vill bjuda på?

Annons

Utgå ifrån deltagarnas varför!  

Någonsin funderat på varför kursledare ber er berätta om era förväntningar? Varför vi är nyfikna på vilka ni är och vad ni jobbar med?

Svar: vi försöker räkna ut ert varför.

Bildtolkning: bild med texten ”varför ska jag lära mig det här?” en pojke som tänker och en hjärna som via ett kugghjul är kopplat till en glödlampa.

Detta innefattar vad ni vill lära er, vad ni behöver lära er, vilka utmaningar ni har i vardagen, varför ni är här osv.

När jag vet ert varför är det lättare för mig att erbjuda kursen på ett sådant sätt att du upplever att jag ger dig verktygen för att lyckas med det du vill/behöver göra/kunna. Det är nyckeln till att motivera dig, hålla din motivation uppe och behålla ditt intresse under kursen. Om jag lyckas leverera mot ditt varför så ökar sannolikheten att du kommer använda kunskapen i din vardag och därmed uppleva att kursen gav dig värde.

Jag ställer frågorna, ni hittar svaren

Varför förmedla fakta när deltagarna kan hitta dem själva?

Det är bekvämt att som kursledare stå och förmedla fakta. Deltagare gillar det ofta för att det inte kräver så mycket av dem. Men är det optimalt för lärandet? Nix.

Igår skrev jag om deltagarmaterial. Min rekommendation är att ni fyller detta med fakta och sedan ger deltagarna frågor att hitta svar på, uppgifter att lösa osv. Du introducerar och sammanfattar. Detta gör att deltagarna aktiveras. Om det passar ditt innehåll kan du också låta dem använda digitala resurser för att söka kunskap.

Detta funkar extra bra när det redan finns ett faktaunderlag ex en lärobok, en lagtext, ett kollektivavtal, en AFS osv. Genom att låta dem söka svar stärker de samtidigt förmågan att självständigt hitta information i framtiden!

Hitta roliga sätt för dem att redovisa för extra variation och engagemang.

Självklart kan vi ibland behöva förmedla fakta men låt det vara undantag inte regel.

Låt deltagarna göra topplistor

Dagens tips är en metod/övning som kan användas i massor av sammanhang oavsett om det är klassrum eller video.

Topplistor! Att låta deltagare göra topplistor innebär reflektion men blir också en typ av repetition. Övningen kan användas nästan var som helst.

I början av kursen

I början av kursen kan du be dem göra en topplista på 3 saker de vill göra annorlunda efter kursen vilket ger dig ledtrådar till deras varför, får dem att reflektera över användning och deras motivation för att lära sig ämnet samt påminner om att utbildningens syfte är användning.

I slutet av kursen

I slutet av kursen kan du be dem lista 5 saker de lärt sig under dagen. Detta gör att de blir medvetna om sitt lärande, de repeterar innehållet och vad de mins och ger dig feedback på vad som fastnat.

Mitt i kursen

Mitt i kursen kan du också be dem göra topplistor ex de topp 4 saker som företaget skulle tjäna på att vi alla arbetar enligt den nya processen. Topp 3 egenskaper de anser att en ledare bör ha. De 5 viktigaste säkerhetsrutiner i deras roll.

Topplistor kan delas

Topplistor funkar utmärkt att göra när du utbildar via video och du kan om du vill låta deltagarna dela sina listor i chatten eller på en gemensam whiteboard.

Använd dessa fem strategier för hjälpa dina deltagare att gå i mål

I den här videon på YouTube så ger jag fem tips på hur du kan se till att komma i mål med ditt lärprojekt.

I den filmen så tipsar jag utifrån ett perspektiv där du styr ditt lärande och kan hitta strategier. Idag vill jag berätta lite mer om hur du kan använda eller bygga in dessa i dina utbildningar.

Anpassad ambitionsnivå

Bildtolkning texten lagom ambitionsnivå och bild på linjal, och ett streck som ökar och minskar

I många fall kan dina deltagare behöva hjälp att förstå hur mycket krut de ska lägga på att göra en uppgift. Detta kan vara extra viktigt om din deltagare har någon typ av NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), då en ganska vanlig utmaning där är att förstå vad vi förväntar oss av dem. Utöver att de därmed riskerar att överprestera så kan stressen av att inte veta vara väldigt utmattande.

Ett sätt att förklara nivå är att visa exempel eller ge specifika punkter som kan prickas av.

Välj metod

Hur kan du bidra här? Det är mindre uppenbart eftersom det handlar om att välja utifrån sina egna behov.

Om vi ska vara ärliga finns det många situationer där deltagarna inte har möjlighet att välja. Utbildning på arbetsplatsen är ett typiskt exempel där vi tar fram en kurs och säger åt alla att gå den.

Bildtolkning: texten välj en bra metod, bild på en person som tänker och en som klickar på två olika lappar

Vi kan inom ramarna för det erbjuda visa möjligheter för deltagare att välja det som funkar bäst. Några exempel:

 • Erbjud möjlighet att gå heldagskurser på två halvdagar och försök anpassa tiderna på halvdagarna så de funkar med ex hämta och lämna barn.
 • Inom ramen för kursen kan du erbjuda val under kursens gång så deltagaren känner mer autonomi.
 • Överväg att ha två versioner av samma kurs. Ex en klassrum och en webb, en blandad och en e-learning. Ju fler som ska gå kursen ju mer rimligt är det att överväga detta alternativ. Se bara till att de olika varianterna uppnår samma kursmål!

Avgränsa och specificera

Bildtolkning texten avgränsa och specificera och olika mätverktyg och indikatorer

Här kan du göra mycket genom att dela ut konkreta uppgifter och i dialog med deltagare hjälpa dem att avgränsa och specificera.

Precis som med ambitionsnivå kan din tydlighet här hjälpa personer att minska sin stress och ångest. Det frigör energi till lärande och utveckling.

Naturliga deadlines

Inom ramen för en kurs är det ganska naturligt att vi redan har lagt in deadlines för olika uppgifter och aktiviteter.

Bildtolkning texten naturliga deadlines, bild på tidtagarur, person som stressar och skriver på en laptop samt en kalender där rutorna fylls med kryss

Vill du ge dina deltagare stöd i att hantera deadlines kan du skapa en digital kalender med påminnelser som de kan koppla ihop med sin kalender. I denna kalender kan du då lägga in påminnelser utöver dina deadlines.

Gör du checklistor kan det vara bra att lägga till datum där.

Dela tidigt

Bildtolkning texten börja dela tidigt animerade texter, på den ena står det Share this, den andra thanks for sharing. Bild på en flagga som det står Share på.

Att få andras input och se saker från andras perspektiv hjälper oss att växa, ge dina deltagare möjligheten att dela med varandra. Det behöver inte lämna kursen men öppna upp för fler ögon, tankar och intryck.

För att få till ett bra delande är det viktigt att skapa en miljö där dina deltagare känner sig trygga, där stämningen är konstruktiv. Det behöver vara ett forum där att göra fel bara är en del av lärandeprocessen.

I rätt miljö och för lämpliga grupper kan det vara idé att låta elever läsa och ”rätta” varandras uppgifter, kommentera på dem eller lägga till sina egna reflektioner på ämnet.

Alla bilder ska förstärka texten

Idag skulle jag vilja göra upp med något som retar mig i presentations och utbildningsmaterial: Orelaterade bilder! Vad gör de där egentligen?

Bildens funktion är att stärka budskapet i texten, alternativt så ska texten styrka budskapet i bilden. Din hjärna älskar bilder och när bild och text synkar så ökar förutsättningarna för lärande.

Det kan finnas en tid och plats för skumma stockphotos men det är inte i ditt utbildningsmaterial! Jag har gått så långt som till att börja illustrera mitt eget utbildningsmaterial för att få ihop de bilder jag behöver i tider av slimmad budget.

Du kan titta på min Pinterest-tavla för att se några av mina egna illustrationer!

Samma princip gäller om du gör filmer, deltagarmaterial eller andra resurser till dina kurser. Utnyttja bildernas möjligheter istället för att sänka det med trista stockfoton!

Använd film

Film, film, film!

Att spela in och redigera film har blivit en allt större del av mina arbetsuppgifter de senaste åren. Detta då film är ett väldigt uppskattat medium både hos deltagare och beställare.

Jag använder film i klassrum, blandat lärande och helt digitalt lärande/e-lärande.

Dock vill jag varna för beställare som kommer och säger ”vi vill ha en film”. Ta reda på vad de vill ha en film om, vad lärandemålen är och hur de föreställer sig att den ska se ut. Att som utbildningsproducent lära sig att fråga minst 5 varför är ovärdeligt.

Jag undviker film om den riskerar att bli onödigt lång, tråkig eller om den innehåller fakta som är en ”färskvara” dvs om bara några månader kommer fakta i filmen vara inaktuellt.

Sugen på att börja med mer film? Kanske vill du flippa ditt klassrum? Du kommer långt med din mobilkamera, ett skärminspelningsprogram och en hyfsad mikrofon + ett redigeringsprogram.

Håll det stringent och spela inte in långa föreläsningar men klipp inte heller upp en poäng i flera filmer för att göra dem korta. Komplettera gärna filmen med text eller bild.

Kom ihåg att fundera på mottagaren. Behöver du texta filmen eller erbjuda en textversion av det du säger i filmen? Tillgänglighet är viktigt.

Låt oss prata om olika typer av film

Det finns många sorters film jag gör för utbildning och vilken sort beror till stor del på ämnet och jag tror kommer passa bäst. Här nedan listar jag de vanligaste typerna av film och vad jag brukar kalla dem. Kallar du samma typ av film för någonting annat?

Föreläsningsfilm: Detta är den typen av film där du ställer en eller flera personer framför kameran och filmar dem medan de förmedlar information. Kan vara en inspelad föreläsning men oftast spelar jag in specifikt för filmen.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Skärmfilm: Du spelar in det som händer på din skärm. Någon klickar runt i datorn och visar/berättar. Passar bra för att lära ut system. Du kan också spela in PowerPoint presentationer med denna metod men jag brukar i så fall kalla dem för PowerPoint-film. Du kan också spela in i din mobiltelefon och på din surfplatta.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: skärminspelningsprogram, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Spelfilm/scenariofilm: Här spelar du in personer som skådespelar ex ett scenario. Behöver inte vara ”riktiga” skådespelare, jag brukar ta några av medarbetare som tycker det verkar kul.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: en eller flera kameror, en eller flera mikrofonen och ett videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Intervju: Jag spelar oftast in intervjuer i två stilar. I den första är både intervjuaren och personen som intervjuas med i bild. I den andra ser vi eventuellt den som blir intervjuad bakifrån eller från sidan men fokus är den som blir intervjuad.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Dokumentärstil: I denna typ av film kombineras ofta intervjuer, berättarröst, vackra videosvep och allt vävs ihop till en historia. Denna typ av film kan vara mer tidskrävande att skapa då den bygger på så många element men brukar alltid bli väldigt bra.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Eventuellt kommer du vilja använda en drönare, gimbal, actionkamera eller andra verktyg för att få lite andra sorters klipp. Beroende på tema skulle du också kunna använda stockvideo.

Och som vanligt: beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Whiteboardvideo: En hand ritar oftast samtidigt som en voiceover pratar. Kan göras med andra bakgrunder än vit och handen kan plockas bort så bilder och texter ritar upp sig själva.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: whiteboardvideoprogram alt kamera, någon som ritar och ett videoredigeringsprogram. Ska du ha en voiceover kan du behöva mikrofon och ett ljudredigeringsprogram.

Animerad film: det finns många stilar av animering men jag gör oftast ”tecknat” dvs rörliga bilder med människor och föremål som rör sig antingen till en voiceover eller med egna röster för karaktärerna.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: du kan antingen animera själv eller använda ett av alla färdiga program för att skapa animerad film. Mikrofon och ljudredigeringsprogram om du vill ha en voiceover.

Vloggvideo: Vloggstilen kan vara ett sätt att få filmen att kännas mer personlig och avslappnad. Här ska det vara uppenbart att personen i filmen filmar sig själv i en vardaglig miljö.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon. Videoredigeringsprogram. Filmas med fördel på mobilen eller med handhållen kamera.

Mixade medium: detta är egentligen en mix av alla ovanstående sorters filmer och lite till. Det kan vara två av dem eller ännu fler.

Självklart skulle vi kunna lista fler sorters filmer, tycker du att jag har missat en viktig sorts film? Berätta vilken i kommentarerna!

Avsätt tid för reflektion

Avsätt tid för reflektion efter varje kurstillfälle, detta gäller även dig som kan köra kursen i sömnen vid det här laget.

Bild på person som tänker, penna och kalender

Nu är vi på en av de absolut viktigaste byggstenarna för att vi ska växa och utvecklas i rollen som kursledare; reflektion!

Så enkelt och ändå så svårt.

Tipset är att avsätta tid i kalendern. Kanske 10min efter varje kurs/dag och längre sessioner nån gång i månaden.

Jag utgår alltid ifrån dessa två frågor:

 • Vad gick bra och hur kan jag fortsätta med det/göra mer av det.
 • Vad vill jag utveckla/ändra/göra annorlunda nästa gång?

Bild: frågor att ställa dig själv med tipsen från texten och en bild på en person som funderar.

Utöver det brukar jag fundera över de deltagare som haft det svårt under dagen. Hade jag kunnat göra mer/annat för att hjälpa/stötta. Vad ska jag göra nästa gång jag stöter på den här typen av deltagare/utmaning?

När jag landat i mina reflektioner skriver jag ner dem och lägger upp en plan för att göra eventuella ändringar. Mina kurser har alltid ett manus så där lägger jag gärna anteckningar kring saker jag ska tänka på nästa gång.

När du sen ska köra kursen igen kan det vara otroligt värdefullt att titta igenom dina anteckningar igen och se om du vill anpassa ditt upplägg eller din strategi. Kanske har du lärt dig ett nytt handgrepp sen senast som du kan använda för att lösa eventuella problem du identifierat.

Hur och när reflekterar du?

Använd blädderblock och whiteboard

Blädderblock och whiteboard bör alltid finnas tillhands!

Teknik i all ära men att lyssna på någon som står och pratar kan bli väldigt abstrakt samtidigt som mycket text på PPT bör undvikas. Det lämnar att anteckna och rita.

Få saker får mig att hänga med så mycket som någon som talar och ritar/skriver samtidigt. Det hjälper också deltagare att fånga upp det viktiga. Det är väldigt här och nu och mer levande än slides.

En sak som gör mig frustrerad är rum där whiteboarden hamnar under projektorduken. Det är typ 98% av alla konferensrum och klassrum jag någonsin har besökt. När lokalen ser ut så brukar jag be att få två blädderblock så jag kan ha en på varje sida av duken.

Om du tänker att PPT ersätter anteckningar så måste jag säga emot, de fyller oftast helt olika funktion. Din PPT ersätter informationen du hade skrivit i förväg eller dina färdiga punkter. En lektion/ ett block drivs ju vidare via deltagarnas frågor, åsikter och reflektioner och det är dem du skriver upp! Sen tycker jag att det är mycket hjälpsamt att rita som en del av hur jag förklarar och därför vill jag alltid ha en tom yta att rita på nära tillhands.

Minskat innehåll, ökat lärande

Hur mycket innehåll kan vi ta in under en begränsad tid?

Detta är en evigt pågående dragkamp inom utbildnings och utbildningsproduktion. Alla vill ha mer innehåll och samtidigt kortare kurser. Jag har absolut varit med om situationer då det har varit rimligt att korta kurstiden men ofta är det en önskan som bygger på kostnad och deltagarnas arbetstidsbortfall snarare än en upplevelse av att kursen är för luftig.

minskat innehåll ökat lärande

Det finns en bristningsgräns där innehållet bara blir överväldigande och behållningen av kursen minskar. Denna bristningsgräns är delvis individuell men vissa faktorer kan ändå hjälpa oss att se att vi har för mycket innehåll i relation till avsatt tid. Här är några av dem:

 • Dina PPT-slides är smockade med punkter/ Du har orimligt många PPT-slides.
 • Det finns inte tid för grupparbeten, bikupor, reflektioner eller andra övningar.
 • Du hinner inte kunskapssäkra under kursens gång.
 • Om du märker att någon inte hänger med har du inte möjlighet att stanna upp och fånga upp personen.
 • I genomförandet brukar du alltid behöva dra ner på raster och luncher för att hinna med allt.
 • Du speedar igenom vissa delar, medveten om att detta inte kommer fastna men att någon ”kräver” att detta ska vara med.
 • Efter en kurs är du trött i halsen eftersom du har pratat hela kursen/ föreläst hela dagen.

Tipset är alltså att minska innehållet för att öka mängden innehåll som fastnar och därmed också effekten av utbildningen. Våga ifrågasätta mängden information, fråga vad som verkligen är viktigt. Lägg in hänvisningar till andra källor där deltagarna själva kan fördjupa sig efter utbildningen snarare än att gå igenom varje liten detalj.