Den ständigt pågående anpassningen

Ju mer vi förstår hjärnan, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utmattning och andra utmaningar våra kursdeltagare skulle kunna ha, ju mer villiga måste vi vara att anpassa.

Det är dock inte alla anpassningar vi kan göra i förväg. Vi behöver också kunna anpassa i nuet, speciellt i det fysiska klassrummet.

En utmaning jag har mött som jag har haft svårt att hitta optimala lösningar på är när det finns konflikterande behov i gruppen. Låt oss säga att en deltagare inte klarar av att sitta still längre stunder. Inga problem, personen får gärna gå runt i rummet, stå upp osv vid behov. Men vad gör vi när det i samma grupp finns någon som inte kan hantera att det händer något extra runtomkring och all denna rörelse gör att deltagaren inte kan fokusera?

I vissa rum hade vi kunnat placera dem så att personen som rör sig är längst bak och personen som inte vill ha störande visuella intryck kan sitta längst fram med ryggen mot personen som behöver röra på sig. Men det kanske inte funkar i alla rum. Vad händer om personen som behöver röra sig också behöver sitta långt fram för att hen inte hör så bra annars?

Många som har den här sortens utmaningar har utvecklat egna strategier för att hantera utmaningarna de har. Fidgets, att rita eller spela tetris i telefonen under kursen kan vara en deltagares strategi. En annan kanske tar medicin för att kunna hantera kursen. En tredje kanske har som strategi att i början av kursen berätta om sina svårigheter och hoppas att gruppen är ok med att förhålla sig hjälpsamt till detta (vilket de nästan alltid gör utan att knorra).

Jag har vant mig vid att justera ljus, prata högre eller långsammare, anpassa språket eller möblera om när det behövs. Det är mest när behoven krockar som jag kan kämpa för att få ihop det.

Hur gör du? Hur ser du till att ditt klassrum är så bra för hjärnan som möjligt?

Annons

Undvik att föreläsa!

Bästa tipset för att undvika dålig utbildning och slippa förvandla era kursdeltagare till zombies.

Vadå inte föreläsa? Vad menar jag nu? Svar: om vi utgår ifrån att målet med kursen är maximalt lärande som också ska användas i deltagarnas vardag så är föreläsning den minst effektiva metoden! Ju längre du står och pratar ju mindre effekt har det.

Betyder detta att du som kursledare ska vara tyst hela tiden? Nope! Däremot flyttar du fokus från att verbalt förmedla kunskap till att facilitera lärande. Du ställer frågor, introducerar, sammanfattar, reder ut och förstärker. Lärandet sker inte från dig till dem utan i dem när de interagerar med och reflekterar över innehållet.

Vi kommer aldrig helt ifrån föreläsande men håll det kort och lägg fokus på andra metoder! När jag säger max 10min är jag generös!

Ps. Inget ont om att föreläsa för att inspirera eller informera. Gör det bara inte i syfte att skapa lärande!

Detta inlägg är en del i mitt oktober-tema #LäskigtDåligUtbildning, kolla på hashtagen på LinkedIn för att se alla inlägg, videos och tips!

Avsätt tid för reflektion

Avsätt tid för reflektion efter varje kurstillfälle, detta gäller även dig som kan köra kursen i sömnen vid det här laget.

Bild på person som tänker, penna och kalender

Nu är vi på en av de absolut viktigaste byggstenarna för att vi ska växa och utvecklas i rollen som kursledare; reflektion!

Så enkelt och ändå så svårt.

Tipset är att avsätta tid i kalendern. Kanske 10min efter varje kurs/dag och längre sessioner nån gång i månaden.

Jag utgår alltid ifrån dessa två frågor:

  • Vad gick bra och hur kan jag fortsätta med det/göra mer av det.
  • Vad vill jag utveckla/ändra/göra annorlunda nästa gång?

Bild: frågor att ställa dig själv med tipsen från texten och en bild på en person som funderar.

Utöver det brukar jag fundera över de deltagare som haft det svårt under dagen. Hade jag kunnat göra mer/annat för att hjälpa/stötta. Vad ska jag göra nästa gång jag stöter på den här typen av deltagare/utmaning?

När jag landat i mina reflektioner skriver jag ner dem och lägger upp en plan för att göra eventuella ändringar. Mina kurser har alltid ett manus så där lägger jag gärna anteckningar kring saker jag ska tänka på nästa gång.

När du sen ska köra kursen igen kan det vara otroligt värdefullt att titta igenom dina anteckningar igen och se om du vill anpassa ditt upplägg eller din strategi. Kanske har du lärt dig ett nytt handgrepp sen senast som du kan använda för att lösa eventuella problem du identifierat.

Hur och när reflekterar du?