Utbildningsplattform helt gratis – går det?

Plattform att lägga lärandet på

Vad har vi för nytta av digitalt innehåll om vi inte har en plattform eller liknande för att sprida det till våra deltagare? Det finns flera alternativ vi kan titta på, allt från Open Source LMS till enkla webblösningar.

Innan vi dyker in så vill jag tydliggöra att de flesta lösningar här utöver våra Open Source alternativ inte kommer att fungera med en API-lösningen eller på något annat sätt automatiskt överföra data till ett löne- eller HR system utan ni kommer antingen behöva handknacka denna del eller välja andra sätt att arbeta på. Beroende på hur mycket data ni behöver samla/lagra så kommer detta vara olika tidskrävande. Då tid inte heller är gratis behöver du ta med det i beräkningen.

Bildtolkning: Texten Var ska vi lägga allt? och mappar, lådor och lagerhyllor samt en bild på Linnéa Sjögren som ser osäker ut.

Moodle

Det finns hela LMS som är Open Source och gratis. Moodle är en av de mest kända och välanvända. Detta kräver att du har en server där du kan lägga Moodle och att det inom ditt företag finns tillräcklig kunskap och kapacitet för att själva ställa i ordning Moodle och se till att det funkar för er. Många företag som använder Moodle anlitar experter för att sätta igång och forma sitt LMS.

Eftersom Moodle är så välanvänt så finns det massor av instruktionsvideos, grupper på sociala plattformar som Facebook och LinkedIn och annan information. Min erfarenhet av det Community som arbetar med Moodle är att de är väldigt hjälpsamma och generösa med sin tid. Moodle används mycket av Universitet och högskolor runt om i världen. Andra Open Source lösningar är mer anpassade efter företagsutbildning om det är vad som eftersträvas.

Det finns såklart en dold kostnad här i termer av tid. Det kommer ta tid att lära sig Moodle, speciellt om ni drar igång utan hjälp av ett företag i uppstarten. Det tar självklart alltid tid att lära sig ett nytt LMS men beroende på it-nivån och kunskapen så kommer det kanske ta extra mycket tid.

Bildtolkning: Symbol som visar en upplåst webbkod och texten Open Source LMS

Andra Open Source LMS

Några andra alternativ som också är Open Source listar jag här. Dock vet jag inte lika mycket om dem som jag vet om Moodle.

Webbsida

Ett alternativ till LMS är att helt enkelt publicera innehållet och tillgängliggöra det för kursdeltagare. Har ni redan ett intranät som alla i företaget har tillgång till skulle ni kunna samla alla länkar i ett kursbibliotek där. Själva kurserna skulle kunna byggas med hjälp av Microsoft Sway eller som webbsidor på intranätet. Ni kan också publicera SCORM eller HTML5 och länka in i biblioteket.

Bildtolkning: Texten någon slags webbsida och en symbol som föreställer en webbsida.

Kursbiblioteket kan egentligen läggas på vilken webbsida som helst, det är nivån av säkerhet för att nå den som avgör vad som är det bästa alternativet.

Det som saknas med denna lösning är inbyggd uppföljning. Ni skulle självklart kunna koppla alla kurser till ett formulär eller test via ex Google-forms eller Microsoft-forms. Se bara till att ni tänker GDPR innan ni börjar lagra personuppgifter

Jag har själv byggt en sån här typ av ”fejk-LMS” i SharePoint med goda resultat.

Teams

Om ni redan har Officepaketet så har ni redan Teams och ni skulle kunna ha era kurser där. Varje kurs kan vara ett team och sen kan ni skapa (låsta) kanaler för olika grupper medan den allmänna kanalen har allt kursmaterial.

Bildtolkning: Symboler för Teams och texten Teams.

Google Classroom

Lustigt nog så kan vem som helst gå in och skapa ett classroom konto. Så självklart kan det vara värt att överväga. Det är dock tänkt att ha en aktiv lärare under kursens gång och kanske inte funkar perfekt om ni vill ha helt asynkrona kurser som är 100% självstudier.

Bildtolkning: symbolen för Google classroom och texten Google classroom.

Länkbaserad distribution

Ingen är egentligen så intresserad av att veta VAR alla kurser ligger, de vill bara kunna nå dem när de behöver dem. Ert kursutbud skulle kunna vara en mix av Scormpaket publicerade till en hemsida, Sways, andra webbsidor, ljudfiler eller vad vet jag. Bara se till att allt är länkat från den plats där deltagarna kan hitta dem.

Bildtolkning: Texten länkade resurser och en symbol som ser ut som en bit av en kedja.

OneNote skulle här kunna fungera som plats att samla länkar på. Du skulle också kunna skapa ett helt deltagarmaterial direkt i OneNote.

Webbmapp

En kurs skulle egentligen kunna bestå av filmer, ljudfiler och PDFer som ligger i en mapp på ex OneDrive, GoogleDrive, Dropbox eller annat plats. Det kanske inte är optimalt men det skulle göra det möjligt att distribuera kursmaterial utan att ta hänsyn till brandväggar, inloggningar eller organisationsgränser.

Bildtolkning: Bild på en mapp och texten Webbmappar.

Detta skulle sannolikt fungera bättre i ett blandat lärande än i en renodlad webbkurs.

E-post/nyhetsbrevs verktyg

En annan lösning är att bygga kurserna som nyhetsbrev i någon typ av programvara för distribution av nyhetsbrev och sedan via diverse lösningar så som maillistor distribuera utbildning.

Även här kan OpenSource eller gratisversioner vara värda att överväga. Här kan du hitta en lista av några alternativ som kan vara värda att titta på: https://www.goodfirms.co/blog/top-7-free-and-open-source-email-marketing-software-tools

Bildtolkning: texten Nyhetsbrev samt en symbol föreställande ett kuvert med ett papper i.

Av dessa har jag endast testat MailChimp vars gratisversion jag inte vet om jag skulle ha som förstahandsalternativ utifrån den funktionalitet som ingår.

Dina klassrumskurser behöver mer än en snabb ”digitalisering”!

Jag vet inte hur många webinar och artiklar jag sett om att snabbt ställa om till digitala utbildningar men jag är inte säker på att alla tips är så bra ur perspektivet lärande.

Jag har sett hur kurser blivit kortare, hur det aktiva deltagandet minskat och hur föreläsandet har ökat. Det har blivit digitalt men har det blivit bra?

Utgå alltid ifrån kursmålen när du bygger eller bygger om en utbildning!

Linnéa Sjögren
Bildtolkning prov och måltavla med texten: når vi våra mål?

För att svara på den frågan behöver vi gå tillbaka till kursens faktiska mål, vad ska deltagarna kunna och förstå efter genomförd utbildning? Om vi inte längre uppnår dessa mål så har vi inte ”översatt” kursen till digitalt på rätt sätt. Tyvärr ser jag många som bara konverterar sina slides och kör utan att ställa sig den här frågan. Du kan nämligen gå igenom samma saker utan att nå samma mål.

Bildtolkning: farfarsklocka med texten: Hur länge pågår en tillfällig lösning?

Under våren när vi var överväldigade och behövde hitta snabba lösningar må detta vara förlåtet men nu är hösten här, det är snart 2021 och det är dags att verkligen fundera på hur du kan digitalisera och nå kursmålen. Kan du inte hitta ett sätt att nå målen digitalt så är det kanske bättre att inte genomföra digitalt alls eller att prata med beställaren om att revidera målen till vad vi anser att vi kan leverera under dessa omständigheter.

Jag vill inte avskräcka dig från att digitalisera, jag har själv digitaliserat klassrumsutbildning med goda resultat men oftast inte genom att bara köra typ samma sak på video istället för klassrum.

Så här kommer mina tips för att lyckas med att konvertera klassrumsutbildning till digitalt!

1. Överväg ett blandat lärande!

Bildtolkning mixers och skål med koppar som töms i den. Texten blandat lärande.

Genom att blanda ditt lärande får du lättare att nå olika mål. Utöver dina live-sessioner via videoverktyg är några bra delar att lägga in till exempel:

  • Digitala självstudier bestående av texter, filmer och ljudfiler samt övningsuppgifter. Kan naturligtvis vara en fysisk text eller bok också. Varför inte en Sway?
  • Deltagarmaterial eller mallar som deltagarna kan fylla med information de kollar upp och reflektioner och frågor inför att ni ses.
  • Praktiska aktiviteter som deltagarna ska testa före eller efter video-sessionen. Detta kan vara att utföra saker i ett system, besöka en plats, testa praktiska aktiviteter med mera.
  • Grupparbeten eller samarbeten mellan deltagare i en eller flera former. Dessa kan genomföras i chattforum, via videoverktyg eller till och med över e-post. Om dina deltagare är fler per geografisk plats kan de också genomföra grupparbeten fysiskt på sin ort.
  • Hemuppgifter kan vara ett bra sätt att få deltagarna att komma förberedda inför era sessioner på video. Det kan handla om att göra aktiviteterna ovan men ofta brukar jag utforma dem för att deltagarna ska undersöka saker i sin vardag. Ett exempel skulle kunna vara att inför en session på temat försäljning göra ett förarbete för att kartlägga existerande kunder, vad de köper samt möjligheter till merförsäljning. Kanske också en kartläggning över konkurrenter på orten mm.
  • Digitala formulär – Både Google och Microsoft har verktyg för att bygga kunskapstest/testa dig själv formulär. Dessa behöver inte vara klassiska prov utan kanske mer en chans för dina deltagare att testa vad de har lärt sig och få feedback. Du kan också använda dem som ett sätt att samla in inlämningsuppgifter som du går igenom manuellt och ger feedback.

Jag kommer framöver att skriva ett längre inlägg om att bygga blandat lärande men tror listan ovan kan ge en bra bild av vanliga komponenter du kan använda.

Fördelen med dessa är att du egentligen inte behöver investera i LMS eller andra tekniska lösningar om din organisation inte är redo för det. Dessa aktiviteter kan beskrivas och tilldelas i ett e-postmeddelande, läggas upp på en vanlig webbsida, i en Sway eller på ert intranät. Du kan följa upp genomförande manuellt genom formulär eller i samband med att ni ses på video.

Huvudregeln när jag bygger blandat lärande

Som tumregel så brukar jag säga att all statisk information bör flyttas till självstudier så att tiden deltagarna spenderar med kursledaren kan användas till reflektioner, frågor, diskussioner och fördjupning. Att sätta en kursledare på att förmedla information via video om och om igen och sen lämna deltagarna med frågorna skapar knappast optimala förutsättningar för lärande.

2. Bryt ner heldagskurser i fler mindre kurser

Bildtolkning en elefant och texten stycka elefanten

Om du inte ser att ett blandat lärande kan fungera för din kurs så fundera på om kursen egentligen skulle kunna styckas upp i flera mindre kurser. Detta skapar naturligtvis den extra arbetsinsatsen av att behöva uppdatera kurskataloger mm men är målet att fortsätta utbilda digitalt även efter Covid-19 så är det absolut värt besväret. Detta kan vara enklare än att dela upp en kurs i flera tillfällen och sen då exakt samma personer att dyka upp på många utspridda tillfällen.

3. Minska storleken på grupperna

Bildtolkning texten anpassad gruppstorlek bilder på en grupp, pilar som pekar inåt i en cirkel och ett måttband

Ett sätt att faktiskt dra ner tiden och vinna i mängden lärande är att ha färre deltagare. Runt 6-8 deltagare är vad jag rekommenderar för utbildning via videoverktyg. På det sättet kan ni fortfarande ha ganska mycket interaktioner, skapa gruppkänsla och du som kursledare kan få en översikt som gör att du kan få med dig alla deltagare utan massa extra verktyg för interaktivitet.

4. Lär dig tekniken och verktygen

Bildtolkning en dator och texten lär dig tekniken

Det är lätt att vi skyller på att vi inte har rätt videoverktyg men sanningen är att det handlar mer om hur du använder verktyget, utnyttjar saker som chatten och bygger in interaktiva moment.

Få saker är så frustrerande som när tekniken inte fungerar men självklart kommer detta att hända, här behöver du som kursledare vara lugn och inte göra en stor sak av situationen. Säg inte att du inte förstår verktyget eller skyll på att du är oteknisk. Du har haft tid att förbereda dig och att framstå som okunnig påverkar hur kunnig du upplevs som överlag.

5. Förbered dina deltagare

Bildtolkning texten förbered dina deltagare, bild på checklista och pil som pekar på cirkel

Se också till att deltagare inför tillfället via videoverktyg får information om hur detta ska göras samt formatet för video-sessionen. Förväntas de ha mikrofon och kamera på? Ska de arbeta i break-out-rooms? Kommer de förväntas delta och svara på frågor i chatten? Var tydlig med dina förväntningar.

Använd film

Film, film, film!

Att spela in och redigera film har blivit en allt större del av mina arbetsuppgifter de senaste åren. Detta då film är ett väldigt uppskattat medium både hos deltagare och beställare.

Jag använder film i klassrum, blandat lärande och helt digitalt lärande/e-lärande.

Dock vill jag varna för beställare som kommer och säger ”vi vill ha en film”. Ta reda på vad de vill ha en film om, vad lärandemålen är och hur de föreställer sig att den ska se ut. Att som utbildningsproducent lära sig att fråga minst 5 varför är ovärdeligt.

Jag undviker film om den riskerar att bli onödigt lång, tråkig eller om den innehåller fakta som är en ”färskvara” dvs om bara några månader kommer fakta i filmen vara inaktuellt.

Sugen på att börja med mer film? Kanske vill du flippa ditt klassrum? Du kommer långt med din mobilkamera, ett skärminspelningsprogram och en hyfsad mikrofon + ett redigeringsprogram.

Håll det stringent och spela inte in långa föreläsningar men klipp inte heller upp en poäng i flera filmer för att göra dem korta. Komplettera gärna filmen med text eller bild.

Kom ihåg att fundera på mottagaren. Behöver du texta filmen eller erbjuda en textversion av det du säger i filmen? Tillgänglighet är viktigt.

Låt oss prata om olika typer av film

Det finns många sorters film jag gör för utbildning och vilken sort beror till stor del på ämnet och jag tror kommer passa bäst. Här nedan listar jag de vanligaste typerna av film och vad jag brukar kalla dem. Kallar du samma typ av film för någonting annat?

Föreläsningsfilm: Detta är den typen av film där du ställer en eller flera personer framför kameran och filmar dem medan de förmedlar information. Kan vara en inspelad föreläsning men oftast spelar jag in specifikt för filmen.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Skärmfilm: Du spelar in det som händer på din skärm. Någon klickar runt i datorn och visar/berättar. Passar bra för att lära ut system. Du kan också spela in PowerPoint presentationer med denna metod men jag brukar i så fall kalla dem för PowerPoint-film. Du kan också spela in i din mobiltelefon och på din surfplatta.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: skärminspelningsprogram, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Spelfilm/scenariofilm: Här spelar du in personer som skådespelar ex ett scenario. Behöver inte vara ”riktiga” skådespelare, jag brukar ta några av medarbetare som tycker det verkar kul.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: en eller flera kameror, en eller flera mikrofonen och ett videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Intervju: Jag spelar oftast in intervjuer i två stilar. I den första är både intervjuaren och personen som intervjuas med i bild. I den andra ser vi eventuellt den som blir intervjuad bakifrån eller från sidan men fokus är den som blir intervjuad.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Dokumentärstil: I denna typ av film kombineras ofta intervjuer, berättarröst, vackra videosvep och allt vävs ihop till en historia. Denna typ av film kan vara mer tidskrävande att skapa då den bygger på så många element men brukar alltid bli väldigt bra.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon, videoredigeringsprogram. Eventuellt kommer du vilja använda en drönare, gimbal, actionkamera eller andra verktyg för att få lite andra sorters klipp. Beroende på tema skulle du också kunna använda stockvideo.

Och som vanligt: beroende på var du filmar kan du behöva nån typ av extra lampor.

Whiteboardvideo: En hand ritar oftast samtidigt som en voiceover pratar. Kan göras med andra bakgrunder än vit och handen kan plockas bort så bilder och texter ritar upp sig själva.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: whiteboardvideoprogram alt kamera, någon som ritar och ett videoredigeringsprogram. Ska du ha en voiceover kan du behöva mikrofon och ett ljudredigeringsprogram.

Animerad film: det finns många stilar av animering men jag gör oftast ”tecknat” dvs rörliga bilder med människor och föremål som rör sig antingen till en voiceover eller med egna röster för karaktärerna.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: du kan antingen animera själv eller använda ett av alla färdiga program för att skapa animerad film. Mikrofon och ljudredigeringsprogram om du vill ha en voiceover.

Vloggvideo: Vloggstilen kan vara ett sätt att få filmen att kännas mer personlig och avslappnad. Här ska det vara uppenbart att personen i filmen filmar sig själv i en vardaglig miljö.

Vad du behöver för att göra den här sortens film: kamera, mikrofon. Videoredigeringsprogram. Filmas med fördel på mobilen eller med handhållen kamera.

Mixade medium: detta är egentligen en mix av alla ovanstående sorters filmer och lite till. Det kan vara två av dem eller ännu fler.

Självklart skulle vi kunna lista fler sorters filmer, tycker du att jag har missat en viktig sorts film? Berätta vilken i kommentarerna!

Är Doodly värt pengarna?

Är det värt 67 dollar

Har du funderat på att köpa Doodly? Jag köpte Doodly för mer än ett år sedan och nu vill jag visa dig vad som går att göra i programmet och berätta vad du behöver veta om deras försäljningsmodell.

I videon går jag igenom hur Doodly funkar och vad jag anser om priset.

Om du vill köpa Doodly för 67 dollar så har jag en länk till specialerbjudandet här: https://www.doodly.com/special-one-time-price-fb.php

Oavsett om du vill använda Doodly eller något annat verktyg så rekommenderar jag verkligen att använda Whiteboardvideo för att skapa utbildningsfilm.

det är värt att testa whiteboardvideo