Tänk till innan du skapar en kursutvärdering

Kursutvärderingar och deras syfte behöver ifrågasättas och omarbetas i de flesta företag. Kursutvärderingar skapas och följs upp på slentrian utan att någon nödvändigtvis har en tanke bakom vad vi vill veta och varför.

Ställ rätt frågor

Bildtolkning: anteckningsblock med frågetecken på. Bredvid texten Ställ rätt frågor.

Jag förundras över hur mycket kursutvärderingar ofta handlar om vad deltagarna tyckte om utbildningen. Personligen anser jag att huvudfokus ska vara på vad deltagarna lärde sig och upplevd nytta. Inget ont i att också kolla vad de tyckte men vad hjälper det att de gillade kursen om de inte lärde sig det som var syftet med kursen till att börja med?

Det andra i hur vi ställer frågor handlar om hur vi formulerar oss. Allt från att inte ställa ledande frågor till att använda ett enkelt språk som kan förstås av de flesta.

Ifrågasätt hur du mäter och vad det egentligen speglar. Hur lägger du upp dina svarsalternativ?

Fråga inte frågor du inte vill följa upp svaren på

Vad ska du göra med resultatet? När våra deltagare tar sig tid att svara på våra frågor känns det rimligt att vi använder deras synpunkter till att följa upp, utvärdera och förbättra våra utbildningar och kursledare.

Bildtolkning: hand som vrider kugghjul, händer med förstoringsglas som granskar svar och texten Vad ska du göra med svaren?

Om vi får in feedback på våra kursledare så behöver vi sammanställa och återkoppla det till dem. Det är en viktig pusselbit i deras utveckling och självinsikt.

Inga fritextfält om ingen kommer läsa svaren

Om vi har deltagare som har mycket att säga är fritext faktiskt en av de bättre formerna av utvärdering enligt min åsikt. Däremot är fritext det svåraste att sammanställa och jämföra. Det sorgligaste är att jag sett flera fall där ingen faktiskt läser fritexten. Skippa hellre det helt! Att be deltagarna att berätta fritt och sen inte värdera det är ganska oförskämt.

Bildtolkning: klockor, timglas och texten Respektera deras tid

Kan vi jämföra svaren och resultaten?

Det mest intressanta om du frågar mig är att jämföra deltagarnas upplevelser av vad de lärt sig mot eventuella kunskapstest och deras prestation efter kursen.

Bildtolkning: måltavla med pilar, frågebubbla och svar, vågskålar i olika höjd och texten Vad får du veta om du jämför?

Detta är inget som kan efterkonstrueras hur som helst utan bör vara med i grundtanken när kursmålen sätts. Kan vi mäta skillnad i prestation på organisationsnivå och kanske avdelningsnivå? Kan vi jämföra det med eventuella kunskapstest och kursutvärderingar? Nu börjar det bli riktigt spännande och vi kan börja följa upp effekten av utbildningarna på lång sikt!

Hitta fler sätt att utvärdera på.

Vi kan också när vi ses live använda andra sätt att utvärdera som kanske sen inte ska registreras utan mer ge insikt till kursledaren.

Några idéer:

  • Utvärdering med hjälp av bilder
  • Utvärdering med hjälp av mentometerknappar
  • Utvärdering med bara blanka papper
  • Utvärdering där deltagarna svarar på vad de uppfattar att de lärt sig istället för vad de tycker

Var försiktig med vad du ger etiketten utbildning

Ojojoj, nu är vi på en av de saker som retar mig mycket i vardagen. Vad folk envisas med att ge etiketten utbildning. En del av utbildningars dåliga rykte beror sannolikt på alla de aktiviteter som folk kallat utbildning men som inte var det.

Vid närmare granskning visar sig många sk utbildningar vara: informationsmöten, Arbetsplatsträffar, föreläsningar, webinar, genomgångar, demonstrationer, workshops eller bara en massa personer som samlas i ett rum utan tydlig agenda med någon som försöker förmedla kunskap.

Om jag ska vara sträng så skulle jag vilja sätta följande kriterier på vad jag skulle vilja kalla en utbildning:

  • Lärandemål – finns det inga lärandemål är det varken utbildning eller kurs
  • Kunskapssäkring – behöver inte vara ett prov men det måste finnas tankar och metoder inbakade för att säkerställa att deltagarna hänger med och förstår tillräckligt
  • Pedagogisk tanke – Det behöver finnas en tanke med hur innehållet är utformat, vad är syftet med sättet det genomförs på, hur tror vi att lärandet kommer att ske. På vilket sätt skapar detta upplägg förutsättningar för lärande?

Det kanske är höga krav men det är i alla fall de kriterier som jag använder för att avgöra om det är utbildning eller något annat.

Alla läraktiviteter är inte utbildning. Jag vill vara väldigt tydlig med att lärande självklart kan ske på alla möjliga tider och platser utifrån en uppsjö av upplägg och genomföranden.

Vi lär oss hela tiden men det betyder inte att vi alltid är på kurs.

Synliggör lärande

Bilden föreställer texten: synliggör lärande. Texten är belyst med spotlights. En liten figur under texten pekar och säger: see?

Vet dina elever/deltagare vad de har lärt sig efter kursen?

Idag stod jag i kö där en vuxen person som jag gissar är förälder frågar barnet det står bredvid ”Vad lärde ni er idag?”

Bild med barn som läser och texten: Vad har du lärt dig idag.

Barnet som jag gissar var runt 12år svarade ”Jag vet inte”.

Det här är inget ovanligt, vi kan gå i skola eller på kurs i flera månader eller år utan att riktigt kunna formulera vad vi kan nu som vi inte kunde innan.

Som kursledare och lärare kan vi bli bättre på att uppmärksamma framsteg och synliggöra lärande. Att se att vi har lärt oss är både stärkande och motiverande. Detta är extra viktigt om din deltagare inte själv tror på sin förmåga till lärande.

Som människor kan vi bli bättre på att fråga oss själva och varandra vad vi har lärt oss den senaste tiden. Sanningen är ju att vi lär oss nya grejer mest hela tiden. Vi möter utmaningar och räknar ut hur vi kan lösa dem, vi läser och får ny kunskap, vi pratar med andra människor och byter kunskap.

Det är den här förmågan som gör att vi överlever, att vi anpassar oss. Vi kan lära nytt och lära om.

 

Bild på person som läser med texten: Vi lär oss hela tiden.

Hur kan vi då inom ramen för begreppet utbildning hjälpa till att synliggöra lärande?

Här kommer några av mina tips:

1. Samla in i början och på slutet – det jag gör är att jag börjar ett ämne/block med frågan vad kan ni redan om x? Sen genomför vi blocket och innan vi går vidare så bläddrar jag fram samma lista som jag skrev i början och frågar vilka saker de kan nu som inte finns med på listan.

2. Sammanfatta – jag föredrar att be en deltagare sammanfatta vad vi gått igenom och lärt oss men det förekommer att jag drar det själv.

3. Fråga i början av dagen/kursen/blocket vad de vill lära sig om ämnet och följ sedan upp med dem på slutet om de nu kan det eller inte.

4. Fråga dem vad de har lärt sig. – precis som föräldern jag hörde kan ni bara fråga en grupp eller enskild deltagare. Hjälp dem nysta fram vad de har lärt sig.

Om du arbetar som chef skulle jag vilja att du skapar en vana där varje gång din medarbetare har varit på någon typ av utbildning frågar dem vad de har lärt sig och om det finns något de kommer göra annorlunda nu när de vet detta. Följ upp den här diskussionen.

Hur synliggör du lärande? Lämna gärna en kommentar och berätta!