Hur mycket tid tar det att bygga en kurs?

Tiotusenkronors frågan vi alla vill ha ett svar på. Jag tänker i denna post rada upp de faktorer som jag tar in i beräkningen när någon frågar hur lång tid det tar.

Bildtolkning; Klocka med check-markering i och texten Hur lång tid tar det att bygga en kurs?

1. Kursens längd

En kurs kan vara allt från en timme till en vecka. Det tar lång tid att bygga en lång kurs men det kan också ta väldigt lång tid att göra en kort kurs. När kursen ska vara riktigt kort behöver vi ofta tänka smartare och hitta kreativa sätt att se till att få till lärande under den tiden vi har.

Bildtolkning: måttband, linjal, timglas och texten Kursens längd.

När kurser blir digitala får vi en större möjlighet att ge dem den tid de behöver istället för att låsa oss i heldagar och halvdagar. En kurs ska kanske vara 1 timme eller 5 timmar. Låt innehållet och deltagarnas behov och förutsättningar styra.

2. Kursens innehåll

Allt innehåll är inte lika lätt att skapa kurser av. Vissa ämnen är väldigt konkreta, det finns ett rätt och ett fel. Facit och fakta. Men många ämnen berör mjuka värden, gråzoner, värderingar och mer filosofiska frågor. När ämnet är väldigt faktastyrt kan det vara enklare att skapa kursen men svårare att få den rolig och engagerande.

Bildtolkning: Bild på bok med förstoringsglas, en mapp och texten Vad ska kursen innehålla?

Är ämnet däremot mer abstrakt så behöver vi lägga tid på att göra det nyanserat och på ett sätt som inte bara blir relativistiskt. Vi behöver se hur vi kan vägleda i något som kanske inte har en tydlig karta. Den typen av ämnen är mer utmanande att kunskapssäkra. Även här kommer tid och energi behöva läggas på metod, interaktion och engagemang.

3. Vet vi verkligen vad den ska innehålla?

Bildtolkning: Texten är du säker? och två personer som ser osäkra ut.

Tiden det tar att bygga en kurs beror också på om innehållet och kursmålen redan finns eller om dessa ska justeras och planeras efterhand. Som beställare kommer du kunna få en kurs mycket snabbare om du kan vara tydlig med din utbildningsproducent vad kursmålen är och vad det finns för innehåll. Se till att det finns tydlig information att utgå ifrån. Att behöva leka detektiv för att kunna bygga en kurs kommer garanterat att dra ut på tiden.

3. Hur ser kraven på kunskapssäkring ut?

Bildtolkning: texten Vad ska de kunna efteråt? Bild på glödlampa som det växer i, personer som mäter resultat och ett huvud utan innehåll.

Ska deltagarna lämna kursen och kunna något, ha förståelse för något eller ha kännedom om något? Dessa ord spelar stor roll för hur vi bygger kursen och hur vi ska tänka när det gäller att mäta uppnådda kursmål. Ska deltagarna faktiskt behärska något så kommer kursen sannolikt bli längre och flera moment av resultatmätning/kunskapssäkring kommer behöva läggas in. Om kursen har fått en fast mängd tid och information och sen ett krav på kunskapssäkring som inte går ihop så kommer det bli problem.

4. Vad vet vi om målgruppen och deras faktiska behov?

Allt för ofta behöver vi göra om kurser rejält då vi inte haft rätt bild av målgruppen när kursen först byggdes. För att bygga bra kurser behöver vi förstå målgruppen. Vad har de för förkunskaper? Är det verkligen det som kursen beställts för som behövs? Skulle den föreslagna kursen lösa ”problemet”? Vad upplever målgruppen att de behöver? Vad motiverar målgruppen? Massor av viktiga frågor.

Bildtolkning: Vem är målgruppen? Bilder på olika grupper med personer.

En ordentlig förstudie innan ett kursinnehåll spikas är den bästa lösningen för att undvika att skapa utbildning som inte ger önskat resultat.

En annan viktig pusselbit är målgruppens övriga behov av ex anpassning, tolk, teckentolk, enkel svenska osv.

5. Gruppstorleken

Mängden deltagare som ska kunna genomföras samtidigt i fallet av lärarledda kurser spelar också in. Att engagera och få bra interaktioner med väldigt stora grupper är utmanande, speciellt inom virtuella utbildningar.

6. Var ska vi hålla den?

Olika ämnen lämpar sig olika väl för olika format. En kurs i att köra bil kräver tillgång till en bil och vägar att köra på, en kurs i att virka kräver sittplatser, garn och virknålar. Att undervisa ett väldigt praktiskt ämne i lokaler som inte ger möjlighet att faktiskt testa de praktiska momenten kommer vara mycket svårare att skapa och inte ge lika bra resultat. Att undervisa något som kräver mycket reflektion och interaktion i ett rum där stolarna är permanent fastskruvade i klassrums eller biosittning är också knepigt. Våra digitala rum har också sina utmaningar.

Bildtolkning: Texten Var? olika byggnader och en person som har utbildning via video.

6. Vem ska hålla den?

Finns det redan personer som kan ämnet och har förmågan att genomföra utbildning eller ingår det i skapandet av kursen att också lära upp kursledare? Ska de lära sig en eller båda av dessa kommer det dra ut på tiden innan kursen kan börja genomföras även om den på papper blivit klar snabbt.

7. Kursens format

Ska det vara 100% klassrum, blandat lärande eller kanske 100% digitala självstudier? Ska det vara textbaserat eller videobaserat?

8. Vad har jag att jobba med?

Mina förutsättningar spelar också roll. Allt från hur snabb och stark min dator är när det är dags att producera film till vilka program och licenser jag har tillgång till för att bygga kursen till att börja med. Finns det en bildbank eller behöver jag jaga bilder på nätet? Finns det en budget eller måste jag koka soppa på en spik? Vad har vi för kameror, mikrofoner, lampor, lokaler, möjligheter att trycka, skriva ut, laminera osv.

Bildtolkning: Texten Verktyg? Bilder på kugghjul, videospelare och personer som arbetar med att skapa innehåll.

Jag bygger kurser både bättre och snabbare när jag här rätt verktyg. Som egenföretagare blir livet på vissa sätt lyxigare då jag själv kan välja att investera i verktygen jag behöver men även min budget har ett tak och jag behöver ta tuffa beslut om vilka verktyg jag ska köpa. Utöver det kan mina kunder naturligtvis förse mig med andra verktyg för att kunna jobba ännu mer effektivt.

Har jag missat något?

Jag vet inte om ni blev så mycket klokare av den här sammanställningen. Det jag vill illustrera är att det inte går att säga att en kurs tar si eller så lång tid att bygga. Jag kan göra en uppskattning av tidsåtgången när jag har svaret på frågorna ovan.

Vad tar du hänsyn till när du ska bygga en kurs?

Bilftolkning: Personer som rör sig runt en glödlampa och texten Vad har jag glömt.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Gör övningar självrättande

Det finns många sätt att göra en övning självrättande på och fördelarna är stora.

Människors inneboende rädsla för att göra fel ökar om någon annan kommer se det eller inte. Om jag själv kan rätta medan jag testar och tränar så blir det mindre stressigt. Deltagarna upptäcker själva när de inte förstått och kan korrigera det utan att behöva känna skam.

Bildtolkning: texten gör dina övningar självrättande och en checkbock som rör på sig.

Alla övningar kanske inte kan vara självrättande med det går att få in mer än vad många tror.

Självrättande i digitala självstudier

Inom digitala självstudier är självrättande nog enklare än i klassrummet då många verktyg gör det väldigt enkelt. Google Forms och Microsoft Forms erbjuder båda möjlighet att skapa kunskapstest som rättar sig själva. Du kan också titta på olika appar för frågor och svar.

Bildtolkning: Personer som använder olika typer av skärmar och datorer och texten självrättande digitala övningar.

Det viktigaste när du gör digitala självrättande övningar är att du inte bara skriver rätt eller fel utan också ger återkoppling. Återkopplingen är en viktig del av lärandet och ger fördjupade insikter. Om deltagaren svarar rätt så lägg in en text som upprepar att det var rätt och varför. Om det vad fel förklara varför det är fel och vad som är rätt.

Testa för att skapa lärande (inte för att bedöma individer)

Texten varför har vi test och personer som ser förvirrade och överväldigade ut.

Vi tenderar att se test som något som ska användas för att bedöma våra deltagare istället för att se dem som möjligheter att testa sig själv. Det är trist för att det finns mycket som pekar på att vi lär oss väldigt bra om vi får testa och misslyckas utan att det känns farligt att misslyckas.

Genom att göra övningar och test ”ofarliga” och som något som kan peka på behov av stöd snarare än risk för att bli underkänd kan tester och digital återkoppling bli en uppskattad och värdefull del av lärandet.

Får man göra om?

Bildtolkning: två personer som klättrar på berg, en repeat symbol och texten gör om, gör rätt!

Vi är ofta snåla med möjligheter att ta samma test om och om igen men om vi utgår ifrån att testet är diagnostiskt så finns det ingen anledning att begränsa antalet försök en person kan göra. Använd om lämpligt möjligheten att slumpa frågornas ordning för att göra det lite mer omväxlande.

Självrättande i klassrum

Bildtolkning: Person som checkar av på en lista och texten självrättande övningar i klassrum.

Att göra övningar självrättande i klassrum är inte så knepigt. Ett facit är det mest traditionella sättet men du kan även gå igenom svaren och låta deltagarna rätta sig själva. En variant som jag ofta använder i samband med fysiska spel mm är att jag lägger svaren/facit i ett kuvert tillsammans med spelet/övningen som deltagaren/deltagarna kan öppna och kolla efter att de genomfört övningen.

Vändkort (sk flipcards) är också självrättande då de har frågan på en sida och svaret på den andra.

Spel är till sin natur självrättande

Spel är ett roligt sätt att ta möjligheten att testa och se resultat med återkoppling till nästa nivå. Det kan vara allt från ett tv-spel till någon typ av TP. I spel har du också möjlighet att ge återkoppling på olika sätt.

Biltolkning: olika symboler från spel och lek samt texten Tänk spel!

Nu kan att skapa ett spel kanske kännas som en större utmaning men ett enkelt brädspel går faktiskt ganska enkelt att skapa. Du kan också bygga upp en spel-liknande känsla genom att göra grenande scenarion. Detta går att göra enkelt i ex Google forms. Escape rooms testade jag för några dagar sen och det var också byggt i Google forms.

Att lära av misstag är det mest grundläggande lärandet

Om vi tänker tillbaka till vårt tidigaste lärande så var det helt och hållet baserat på att testa, få ett resultat/återkoppling, utvärdera och testa igen. Oavsett om vi skulle lära oss gå, tala eller cykla så var det så vi gjorde det.

Den största skillnaden mellan nu och då är inte vår förmåga att lära på det här sättet utan vår rädsla för att misslyckas. Tar vi bort den rädslan ökar sannolikheten för att vi testar och lär oss.

Bildtolkning: En person som hänger på en bokstav, rörlig text som säger Oops och texten Att göra fel är en del av att lära.

Utbildningsåret 2020 eller WTF

Idag tänkte jag försöka summera året för oss som arbetar med utbildning men var ska jag ens börja? Det finns nog bara en punkt: Covid-19.

Det började smygande

Januari 2020 så tänkte vi nog att det skulle bli ett år som alla andra. Vi hade satsningar vi planerat, det var lite saker vi skulle få ordning på men inget som kändes direkt övermäktigt. Sen plötsligt en dag så började en oro sprida sig och växa. Vi ställde in klassrumstillfällen och resor för att hålla kurser runt i landet. Några hoppade snabbt på utbildning via video men de flesta trodde fortfarande att det skulle går över och allt skulle återgå till det normala. Vi försökte hålla oss lugna, började jobba hemma och räknade dagarna tills det skulle vara över.

Utbildningsföretagen fick allt avbokat och ingen vågade boka något nytt innan vi visste mer. Det var kämpigt ekonomiskt och tärande för många som levt på att dela sin kunskap med andra i fysiska rum. De som inte lyckades ställa om och hitta andra sätt att tjäna pengar stod plötsligt där utan jobb.

Många ställde om men inte alla

Det gick inte över. Under våren och sommaren var det många som gjorde mer permanenta omställningar till digitalt men inte alla. Det blev en kalldusch för en hel del lärare och organisationer när de till hösten insåg att det här är vårt nya normala. Att digitalisera gick från att vara en möjlighet till en nödvändighet. Dessutom låg många vid det här laget back. Kurser som inte blivit av hade samlats på hög och det fanns en kompetens-skuld i organisationerna. Det kändes stressat och för många är det fortfarande så.

Att våren 2021 inte ser ut att bli så mycket bättre på utbildningsfronten har fått många av de mest motvilliga organisationerna att prata om hur de ska ställa om. Jag träffar fortfarande personer och organisationer som helt enkelt inte vill anpassa sig till dessa omständigheter. Jag kan förstå känslan men tror att det är farligt att låta den styra.

Ökat intresse för digitalt lärande

Under året har intresset för e-learning fått en slags nytändning och för många har det verkat som en bra lösning. System har ibland köpts in i stor hast och hur bra det landade varierar. När vi befinner oss i hast och stress riskerar vi också att producera sämre eller direkt dålig e-learning. För dem som inte insett det tidigare hoppas jag att de nu förstår att det är ett hantverk som kräver mycket olika förmågor och ett stort pedagogiskt tänk.

Den här hasten känns som något som riskerar att göra organisationerna ovilliga att fortsätta med e-learning när klassrum återigen blir ett alternativ. Vilket är synd då det går att använda den här typen av system till så mycket bra lärande, speciellt om det kombineras i ett blandat lärande!

Mina kunskaper om att utbilda via videoverktyg blev plötsligt efterfrågade på en helt annan nivå. Kurstillfällen som tidigare varit halvfulla i bästa fall blev plötsligt så fulla att jag fick sätta in extra tillfällen. När jag under hösten 2020 startade mitt eget företag kom kurser av det slaget att bli min bäst säljande produkt. För någon som börjat utbilda via video redan 2015 och verkligen gillar det har det varit så roligt att fler fått upp ögonen för vad som faktiskt går att göra på distans.

Många öden förändrades

För mig har året som sagt kantats av oväntade äventyr. Jag anade inte ens i april att jag skulle ha ett eget företag i september men i maj så verkade det vara det enda rätta för mig. Jag hoppade rakt ut i det okända och kastade mig in i en annan variant av det jag gjort så länge. Den här bloggen och min Youtube kanal har fått liv och växt. Jag har fått kontakt med människor jag aldrig kommit i kontakt med annars. Mitt Community på LinkedIn har växt och varit ett enormt stöd på så många sätt. Via GLAD global zoom meetup har jag plötsligt kontakter över hela världen som jobbar med samma saker och trots att jag inte lägre har kollegor så vet jag att jag inte jobbar ensam.

Det finns tyvärr många företagare som upplevt det motsatta, att deras tjänster inte längre efterfrågas. Kanske vet de inte hur de ska ställa om eller så vill de inte. Det är människors förmåga att försörja sig som påverkats och det kommer ta tid innan de kommer tillbaka, inte alla kommer tillbaka.

Vår hälsa, kanske framför allt psykiskt, har påverkats och gjort det tunga ännu tyngre. Vi behöver varandra mer än någonsin.

Största nackdelarna med 2020

Den här separationen gör att spontat socialt lärande minskar både i samband med utbildning och i samband med dagligt arbete. Mycket av den dynamik som uppstår när vi ses tillsammans uppstår inte av sig själv när vi ses på videokonferensverktyget.

Våra kursdeltagare har i många fall varit så trötta på att sitta framför skärmen och glo på presentationer hela dagarna att de varken haft lust eller ork att dessutom delta på en kurs via datorn. De som inte är bekväma med teknik brukar ovanpå det känns en slags teknik-stress som gör det ännu jobbigare.

När vi tar våra deltagare ur deras vardagliga miljö är det mycket lättare för dem att fokusera på det vi gör. När de sitter i sina hem så är de omgivna av allt som finns i både deras jobbtillvaro och deras privata liv. Det blir för mycket intryck och vi blir överväldigade. Det resulterar i en helt annan trötthet som en kopp kaffe och en liten gympa-session inte riktigt kan råda bot på.

Utmattade lärare och kursledare. Många av oss har fått bära ett enormt lass, själva räkna ut hur vi ska ställa om utan att nödvändigtvis ha rätt kunskaper och koka soppa på vår spik tills den mer liknar en knappnål. Krav från andra men också från oss själva att vi måste klara detta, hitta lösningarna och bara få det att funka blir över tid ohållbart om vi inte får rätt förutsättningar.

Många kursledare har inte känt sig bekväma med det digitala formatet och slutat som kursledare. Värdefull kompetens och erfarenhet försvinner och lämnar hål som behöver fyllas.

Största fördelarna med 2020

Allt är naturligtvis inte elände.

Organisationer har färdats fler år framåt i digitaliseringen, de som tvekat har testat och många har varit positivt överraskade över hur bra det faktiskt kan gå. Intresset för lärande på distans har ökat vilket på sikt kan vara bra både ekonomiskt och praktiskt men också kan spara lite på klimatet.

Mängden gratis webinar och kurser har aldrig varit så stor och alla som arbetar inom utbildning har generöst delat med sig av sina kunskaper. Jag själv bokade upp mig själv på lite för mycket tillfällen och numera ransonerar jag hur många saker jag får boka upp mig på under en vecka. Allt är så spännande men jag ska ju hinna jobba också.

Nöden är uppfinningarnas moder och det har varit inspirerande att se all kreativitet som årets nöd har tvingat fram. Det finns så mycket mer vi kan göra! Det gäller också våra digitala konferensverktyg och appar som tagit mycket större kliv framåt än de kanske tänkt i början av året.

Många nya företag har fått möjlighet att blomstra med en kompetens som tidigare inte varit efterfrågad.

Det är inte över än

Det låter kanske deppigt för vissa att tänka att vi kommer att leva i varianter av detta nya normala över en lång tid framöver och behöver rusta oss för det. Jag vill göra allt jag kan för att hjälpa och stötta er i detta! Både i min roll som konsult men också genom att dela kunskap via den här bloggen och min Youtube-kanal.

Vad vill du ha hjälp med?

Du vet bäst vad du behöver, hör av dig till mig så jag har möjlighet att hjälpa till!

Tack för i år!

Deltagarmaterial inte åhörarkopior

Sluta skriva ut åhörarkopior och skapa ett riktigt deltagarmaterial.

Jag vet att många blir glada när de får kursens PPT på papper. Den största anledningen är antagligen att dina slides är fulla med text och de hinner inte skriva ner allt. Men hur många tittar egentligen igenom dem igen? Bättre att Maila ut en pdf om de vill ha dina slides. Tänk på träden! 🙂

Vad ska du göra istället då? Min rekommendation är ett interaktivt deltagarmaterial. Du kan antingen göra ett häfte eller vikhäften, stenciler, faktakort med uppgifter eller något annat kul. Detta knyter an till flera av mina tidigare tips ex att inte föreläsa och att fokusera på deltagarna. I deltagarmaterialet kan du blanda fakta med uppgifter, scenarion, tips och kanske en yta för att skriva en topplista.

Se till att deltagarna tar med sig något hem som de har använt, upplever värde i och ser som användbart. Inte bara en hög med papper!

Samma sak gäller när du utbildar via videoverktyg. Om dina slides funkar som deltagarmaterial är det en dålig presentation. Du kan självklart göra ditt deltagarmaterial i PPT om du vill men det ska inte vara samma.

Gör skillnad på presentationsteknik och tekniken du använder för att presentera

Tekniken ska inte överglänsa dig eller ta fokus från interaktionen mellan kursledare och deltagare. I och med vår förflyttning mot mer nätbaserad undervisning så tror jag det här bara har blivit viktigare. 

Jag tycker absolut att om du använder presentationer så ska de vara bra men de ska inte äga ”showen”. Deltagarna kan inte bygga en relation till en skärm på samma sätt som dom kan till dig. Det är du som ska fånga dem inte din presentation, dina ljudeffekter eller dina mackapärer. 

Många lägger timmar på att producera en spännande PPT men väldigt lite tid på att fundera på hur de ska agera för att engagera och skapa lärande. Vänd på steken!

Hur kan du då göra detta i det virtuella klassrummet? 

Jag skulle börja med att rekommendera att du hoppar mellan presentationen och din live video. När du ex har diskussioner, samtal mm så se till att deltagarna ser dig. Börja alltid med dig själv live, inte presentationen. När du berättar om dig själv så finns det ingen orsak att låta din PPT vara i fokus. 

Har du en start-slide med spelregler som du vill ha uppe så spara den som en virtuell bakgrund så både du och den syns i bild samtidigt. I Zoom finns det också en ny funktion där du kan ha din presentation som bakgrund.

Visa inte film på videolektioner

Jag skulle avråda från att visa film under dina undervisningssessioner via videoverktyg. Den första orsaken är att deltagarna lika gärna kan titta på dem utan att du är närvarande. Den andra är att det är så otroligt lätt att få problem med att visa filmerna via videoverktyget. Av alla erfarenheter jag har haft av film under videoundervisning så har merparten haft problem på något sätt. 

Bildtolkning: Bild på datorskärm och texten Lär dig tekniken.

Även när du verkligen har koll på tekniken skulle jag avråda från att visa film men känner du dig det minsta osäker så tycker jag att du ska låta bli helt!

Skapa känsla av ögonkontakt

Ett enkelt knep för att skapa mer kontakt kan vara att titta in i kameran istället för på skärmen. Det ger deltagarna en känsla av att du tittar på dem. Detta kan vara extra viktigt när en person ställer en fråga och du svarar. Känslan av ”ögonkontakt” hjälper dina deltagare att känna att det här är något som sker i nuet och att ni har kontakt. Du behöver inte titta in i kameran hela tiden utan gör det bara lite då och då. Fördelen är att när du tittar in i kameran så kan alla deltagare uppleva att de har ögonkontakt med dig samtidigt. 

Fokusera på samtal och reflektion

Genom att gå mer mot ett blandat lärande kan du också tillåta att de lärarledda delarna på video kan vara fokuserade på samtal, reflektion och diskussion istället för passivt lyssnande. Detta ger engagerade deltagare och tar helt bort fokus från presentation till deltagarnas faktiska funderingar och behov. 

Låt deltagarna göra topplistor

Dagens tips är en metod/övning som kan användas i massor av sammanhang oavsett om det är klassrum eller video.

Topplistor! Att låta deltagare göra topplistor innebär reflektion men blir också en typ av repetition. Övningen kan användas nästan var som helst.

I början av kursen

I början av kursen kan du be dem göra en topplista på 3 saker de vill göra annorlunda efter kursen vilket ger dig ledtrådar till deras varför, får dem att reflektera över användning och deras motivation för att lära sig ämnet samt påminner om att utbildningens syfte är användning.

I slutet av kursen

I slutet av kursen kan du be dem lista 5 saker de lärt sig under dagen. Detta gör att de blir medvetna om sitt lärande, de repeterar innehållet och vad de mins och ger dig feedback på vad som fastnat.

Mitt i kursen

Mitt i kursen kan du också be dem göra topplistor ex de topp 4 saker som företaget skulle tjäna på att vi alla arbetar enligt den nya processen. Topp 3 egenskaper de anser att en ledare bör ha. De 5 viktigaste säkerhetsrutiner i deras roll.

Topplistor kan delas

Topplistor funkar utmärkt att göra när du utbildar via video och du kan om du vill låta deltagarna dela sina listor i chatten eller på en gemensam whiteboard.

Utforska Prezi eller Sway

Är du fast i Powerpoint-träsket?

Jag använder PPT dagligen men kan ofta behöva pausa från det för att det begränsar mitt tänkande. Papper och penna är det som är bäst för min kreativitet. När det sen är dags att omvandla skissen till utbildningsmaterial är PPT inte alltid det självklara valet.

Prezi är inte längre nytt men jag tror det fortfarande är många som inte insett dess möjligheter. Jag gillar att bygga Prezi utifrån en kartbild, en helhet där vi sedan dyker ner i detaljerna. Detta kräver dock en viss förmåga att göra visuellt tilltalande upplägg. En bra plats att hitta snygga bilder för sådana kartor är freepik.com eller så kan du bygga bilder i Canva

Känns det jobbigt? Då kommer du älska Microsoft Sway! Det är gratis, du behöver inte designa alls och det blir snyggt!

Det tar en stund att greppa hur en ska bygga och sortera ”korten” men när det sitter så går det som en dans! Du kan också importera ex Word-dokument men det brukar ärligt talat inte bli fantastiskt.

Jag gillar att använda Sway som digitalt deltagarmaterial i ex blandat lärande. Här kan du se en video när jag visar hur jag gör just detta:

Du kan också använda Sway för att skapa nyhetsbrev, rapporter mm.

Break out rooms oavsett videoverktyg – är det möjligt?

Ja det är möjligt, kanske inte med samma enkelhet som du kan göra det i Zoom eller andra verktyg som har en inbyggd funktion för det. Däremot kan vi med vilja, lite extra arbetsinsats och finurlighet skapa en typ av grupprum på video för våra deltagare.

En massa små möten

Det vi egentligen skapar är en massa små möten som sker över en kurs. Säg att du vill kunna dela in din grupp i fyra subgrupper. Då kommer du att skapa fyra ytterligare möten. Vill du byta gruppkonstellation över kursens gång kan du skapa fler omgångar av extra möten.

Bildtolkning: Texten massor av små möten och många olika bilder av personer som har möten via datorer, telefoner och surfplattor.

En förutsättning här är att du har delat in dina grupper manuellt, gärna i förväg.

Detta arbetssätt påminner mer om den klassiska klassrumsvarianten där du skickar ut dina deltagare under en tidsperiod och förutsätter att de kommer att komma tillbaka i tid.

Detta kräver en viss disciplin från dina deltagare. Att utse en tidshållare i varje grupp kan vara ett bra stöd i att få dem att komma tillbaka i tid.

Kalla via mail

Utöver din huvudsession så skapar du fyra möten som du döper till ex grupp 1, grupp 2 osv. Till varje grupp skickar du en mailinbjudan utöver det huvudsakliga mötet. Varje deltagare får då två kallelser och i din kalender kommer du ha totalt 5 möten. Se till att dina inställningar tillåter deltagarna att starta mötet i grupperna utan att du är närvarande. Vill du ha flera olika konstellationer av grupper vid olika tidpunkter kan du lägga in grupprum på flera ställen i din kalender men bjuda in de grupper du vill ha för varje omgång. Ska samma grupp träffas flera gånger kan du istället ge dem en längre tid att hoppa in och ut ur.

Bildtolkning: exempel på hur din Google-kalender som kursledare skulle kunna se ut om du lagt in en utbildning mellan 09.00-16.00 men fyra olika gruppmöten 10.00-11.00 och fyra gruppmöten 14.00-15.00.

Tilldela grupp med länk

Du kan också använda möteslänkar i chatten för att skicka deltagarna till sina rum och på din skärm hänvisa varje individ till sitt grupprum.

På din presentation visar du upp de olika grupperna med namn och nummer. I chatten publicerar du alla länkar med gruppnamn före:

  • Grupp 1 : Länk
  • Grupp 2 : Länk
  • osv

För att göra övergången tillbaka till huvudrummet brukar jag i varje grupp utse en tidsansvarig som också får länken för att komma tillbaka till huvudmötet så att hen kan lägga det i chatten i gruppens rum.

Även här är det viktigt att deltagarna kan starta upp mötet utan dig.

TEAMS: Tilldela via kanaler

I Teams kan du skapa kanaler där deltagarna kan chatta och ha egna videomöten.

Bildtolkning: Vy i den allmänna kanalen i ett utbildningsteam med olika meddelanden och flikar.

Här kan du antingen döpa kanalerna med namnen på dem som ska vara i kanalen eller döpa dem med namn/nummer och via din presentation berätta vem som ska till vilket rum. Fördelen med den senare varianten är att du kan använda samma rum men skicka olika konstellationer av deltagare dit under kursens gång.

Bildtolkning: exempel på hur kanalen för grupp 1 skulle kunna se ut när gruppen går in där första gången.

Här kan du välja mellan att starta upp mötena själv i förväg (du kan bara starta ett begränsat antal möten) eller instruera deltagarna om hur de ska göra för att starta mötet och kanske tilldela en ansvarig per grupp som går in i kanalen och startar upp videmötet. Jag föredrar det senare då jag annars är begränsad i antalet grupper jag kan ha.

OBS! notera att detta koncept bara fungerar om du bjuder in deltagarna till ditt Team! Att bara använda möteslänkar via Teams funkar inte då de inbjudna inte kommer åt kanaler, filer mm.

Vill/kan du inte bjuda in till ditt team så kan du fortfarande använda Teams som videoverktyg men får i övrigt använda tekniken med fler möteskallelser eller länkar för att få till dina grupprum.

Informera om hur ni ska göra i förväg

Bildtolkning: Texten informera i förväg med fyra bilder föreställande olika konstellationer av personer som ger information via mail, skärm och text.

För att detta ska fungera så smidigt som möjligt så rekommenderar jag att skicka ut en tydlig instruktion i samband med kallelsen där du förklarar hur dessa grupprum kommer att användas. Bifoga gärna en manual eller lathund för hur deltagarna ska gå fram och tillbaka mellan mötena/kanalerna som de kan konsultera när de känner sig osäkra.

Bildtolkning: texten Testmöten för nybörjare och bilder på personer som hälsar på varandra via telefon och chatt.

Om detta är ett väldigt nytt arbetssätt i er organisation eller om tekniknivån är låg kan det vara bra att ha ett kort ”testmöte” några dagar innan där osäkra deltagare kan ansluta och få träna på att röra sig fram och tillbaka mellan rummen.

Vill du ge dina deltagare lite extra stöd kan en kort instruktionsfilm vara ett bra och uppskattat komplement.

Säkerställ att deltagarna faktiskt pausar

Pauser där deltagare pausar!

Dagens tips handlar om nya, kompletterande typer av pauser.

Jag upplever allt mer att mina kursdeltagare inte pausar när vi har paus. De svarar på mail, ringer jobbsamtal, fixar med livet osv. Inget ont om detta i sig men det betyder att pausen inte ägnas åt vila/rörelse/återhämtning. Det ligger i mitt intresse att deltagarna samlar ny energi under rasten för att de ska vara mer mottagliga för lärande.

Så vad gör jag? Jag kompletterar traditionella raster med ”pausaktiviteter”. Det vanligaste är att jag ber gruppen ställa sig upp och vi stretchar tillsammans. Det kan göras olika länge och ofta. Efter lunch brukar jag så gott som alltid köra på detta.

Det andra som jag börjat göra mer och mer är att leda dem i en kort ”avslappningsövning”. Inget avancerat utan ex blunda, en hand på magen, en hand på bröstkorgen, andas lugnt och känn i händerna hur mage och bröstkorg rör sig när du andas. Speciellt i grupper som är uppe i varv tycker jag denna övning ger mycket.

Dessa kan användas i samband med ordinarie paus och som extra pauser för att öka energi och uthållighet.

Om du inte känner dig bekväm med att själv leda en sån här övning så finns det massor av filmer på ex Youtube som du kan använda istället!

Pauser på video

Jag kör samma upplägg när jag undervisar via videokonferensverktyg. Vi gör ofta stretchningarna sittande. Detta gör också att jag kan göra pauserna tätare vilket kan behövas när deltagarna ska sitta länge framför en skärm.

Publicera dina egna e-böcker

Oj, egna e-böcker… låter det svårt? Faktum är att det finns många sätt att skapa en e-bok. Allt från program som du bygger i till mallar till gratisvarianter. Det enklaste är att skapa e-böcker i form av PDF, då kan de läsas på datorer, plattor och telefoner. De funkar däremot inte för e-boksläsare som Kindle då det kräver ett annat format. 

Ofta kan du genom att klippa och klistra ihop material från kurser, blogginlägg, artiklar du skrivit mm sätta ihop en värdeskapande e-bok. Du samlar sådant som redan finns och lägger till där det behövs.

För utbildning behöver dessa e-böcker inte vara långa utan det räcker att omfattar den nödvändiga informationen. Sätt ihop dina stenciler, bilder osv.

Har du skapat en e-bok?

Gör en PDF-e-bok i Powerpoint

Visste du att det går att göra PDF böcker i PPT utan allt för mycket ansträngning? Speciellt för dig som vill skapa digitala läromedel kan detta vara en bra idé. Jag kommer spela in en video om detta framöver. 

Bildtolkning; texten Gör en bok i Powerpoint, bild på powerpoint logga, två e-böcker och en flicka som lägger in en bok i den ena e-boken.

Här kan du ladda ner min e-boksmall: https://drive.google.com/file/d/14LzT1T7-QZ7ZSw6NlNueXIiWbybp33zO/view?usp=sharing

Det är mer eller mindre samma process att göra en e-bok i andra presentationsverktyg som Google slides mf. 

Gör en PDF-e-bok i Word

Bildtolkning: texten Gör en e-bok i Word, bild på word loggan och bild på en e-bok.

Det är inte det bästa verktyget men självklart går det att skapa deltagarmaterial i Word och spara som PDF. 

Gör en PDF e-bok i Canva

Bildtolkning: texten Gör en e-bok i Canva, bilder på Canva loggan, en liten hårig filur som har en handske det står Made with Canva på samt en dator med en e-bok i och en banner där det står Made in Canva.

Jag har inte testat detta själv ännu men sett flera poster på nätet där andra beskriver hur de gör hela e-böcker i Canva. Vill du att jag ska testa och göra en video om det? Säg till!